Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wystąpienia pokontrolne z roku 2016 Paweł Kot 2016-04-14 09:59:34 dodanie dokumentu
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.292.009,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.597.607 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2.694.402 PLN Paweł Kot 2016-04-13 10:02:23 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 1 o głębokości 41 m zlokalizowanej na terenie ROD "Kolejarz" w Malborku na działce nr 35, obręb 9, Malbork Paweł Szymkowiak 2016-04-12 13:30:01 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 1 o głębokości 41 m zlokalizowanej na terenie ROD "Kolejarz" w Malborku na działce nr 35, obręb 9, Malbork Paweł Szymkowiak 2016-04-12 13:29:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Paweł Kot 2016-04-12 10:42:16 edycja dokumentu
Wykaz Fundacji Paweł Kot 2016-04-12 07:53:33 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-04-11 09:19:44 edycja dokumentu
Konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, ul. 17 marca 6 Paweł Kot 2016-04-07 09:39:23 edycja dokumentu
Konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, ul. 17 marca 6 Paweł Kot 2016-04-07 09:37:42 edycja dokumentu
Konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, ul. 17 marca 6 Paweł Kot 2016-04-07 09:32:40 edycja dokumentu
Konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, ul. 17 marca 6 Paweł Kot 2016-04-07 09:30:41 edycja dokumentu
Konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, ul. 17 marca 6 Paweł Kot 2016-04-07 09:29:53 dodanie dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2016-04-06 15:02:42 edycja dokumentu
Wykaz Fundacji Paweł Kot 2016-04-06 15:01:44 edycja dokumentu
Budżet powiatu na 2016 rok Paweł Kot 2016-04-05 14:36:24 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-04-01 08:30:37 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 listopada 2016r. po sesji RP Paweł Kot 2016-03-31 08:01:31 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 listopada 2016r. po sesji RP Paweł Kot 2016-03-31 07:59:46 usunięcie załacznika
Wykaz Stowarzyszeń i Klubów Sportowych Paweł Kot 2016-03-30 11:57:35 edycja dokumentu
Analiza statystyczna OSK za rok 2015 Paweł Kot 2016-03-30 08:37:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Złotowo, gmina Stare Pole Paweł Szymkowiak 2016-03-30 08:01:43 usunięcie dokument
Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów wsi Klecie, gmina Stare Pole Paweł Szymkowiak 2016-03-30 08:01:38 usunięcie dokument
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Paweł Kot 2016-03-25 08:38:45 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Paweł Kot 2016-03-25 08:37:12 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o X Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.03.2016r. godz. 14:00 Paweł Kot 2016-03-23 13:01:24 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Statutowo-Regulaminowej Paweł Kot 2016-03-23 12:59:35 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Statutowo-Regulaminowej Paweł Kot 2016-03-23 12:58:30 usunięcie załacznika
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Paweł Kot 2016-03-23 11:51:00 dodanie dokumentu
Ewidencja Ośrodkółw Szkolenia Kierowców (Szkół) Paweł Kot 2016-03-21 14:20:29 edycja dokumentu
Analiza statystyczna OSK za rok 2015 Paweł Kot 2016-03-21 14:19:13 edycja dokumentu
Analiza statystyczna OSK za rok 2015 Paweł Kot 2016-03-21 14:17:09 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-03-21 13:02:38 edycja dokumentu
Zawiadomienie o X Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.03.2016r. godz. 14:00 Paweł Kot 2016-03-21 11:32:43 edycja dokumentu
Zawiadomienie o X Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.03.2016r. godz. 14:00 Paweł Kot 2016-03-21 11:28:17 edycja dokumentu
Zawiadomienie o X Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.03.2016r. godz. 14:00 Paweł Kot 2016-03-18 12:23:45 edycja dokumentu
Zawiadomienie o X Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.03.2016r. godz. 14:00 Paweł Kot 2016-03-18 12:23:28 edycja dokumentu
Zawiadomienie o X Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.03.2016r. godz. 14:00 Paweł Kot 2016-03-18 12:23:15 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o X Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.03.2016r. godz. 14:00 Paweł Kot 2016-03-18 12:23:05 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-03-17 13:49:03 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych (mieszaniny ścieków przemysłowych i bytowych) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej), pochodzących z działalności projektowanej 2-stanowiskowej ręcznej myjni samochodów i stanowiska prania dywanów zlokalizowanych na działce nr 14/6, obręb 12, Malbork Paweł Szymkowiak 2016-03-17 13:35:17 dodanie dokumentu