Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Szarmach 2016-08-30 15:53:20 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Szarmach 2016-08-30 15:53:02 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o sporządzeniu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły Paweł Szymkowiak 2016-08-30 11:54:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora RZGW o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Paweł Szymkowiak 2016-08-30 08:52:05 usunięcie dokument
Budżet powiatu na 2016 rok Artur Grabowski 2016-08-23 12:09:33 edycja dokumentu
Informacja na temat funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych Artur Grabowski 2016-08-23 12:08:16 edycja dokumentu
Informacja na temat funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych Artur Grabowski 2016-08-23 12:06:34 dodanie dokumentu
Wykaz rzeczy znalezionych Artur Grabowski 2016-08-23 12:04:50 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i budowę 2 zbiorników rozsączających ul. Drogowców Skarszewy Paweł Szymkowiak 2016-08-19 11:10:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o możliwości zapoznania się z projektem Zarządzenia RDOŚ w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Paweł Szymkowiak 2016-08-18 08:06:05 usunięcie dokument
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-08-12 11:41:29 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 Paweł Szymkowiak 2016-08-09 14:00:42 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na budowę szczelnego zbiornika retencyjnego wód deszczowych o pojemności użytkowej 7 700 m3 wraz z urządzeniami regulacyjnymi (dz. nr 255, obręb 15, Malbork), budowę wylotu Wy w prawej skarpie rzeki Nogat w km 16+415 (dz. nr 218, obręb 15, Malbork), odprowadzanie wód opadowych do rzeki Nogat poprzez projektowany wylot Paweł Szymkowiak 2016-08-09 13:40:59 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (rowu R-P w km 0+460), pochodzących z działalności istniejącej myjni samochodowej, zlokalizowanej na terenie stacji paliw LOTOS nr 303 przy ul. Wojska Polskiego w Malborku Paweł Szymkowiak 2016-08-09 13:38:54 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych na ujęciu w miejscowości Myszewo Paweł Szymkowiak 2016-08-08 12:54:43 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną siecią kanalizacyjną i przyłączem wodociągowym Kanału Świerkowskiego w km 3+422 i 3+440 Paweł Szymkowiak 2016-08-08 12:53:16 dodanie dokumentu
Osijewski Krzysztof Paweł Kot 2016-08-08 11:48:42 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr OS.604.4.2016.PSK z dnia 20.07.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Złotowo, gmina Stare Pole, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha Paweł Szymkowiak 2016-08-04 14:06:14 usunięcie dokument
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr OS.604.5.2016.PSK z dnia 20.07.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Klecie, gmina Stare Pole, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha Paweł Szymkowiak 2016-08-04 14:06:12 usunięcie dokument
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-08-04 13:00:26 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Paweł Kot 2016-07-28 11:36:35 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Paweł Kot 2016-07-28 11:31:49 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej), pochodzących z działalności istniejącej myjni samochodowej, zlokalizowanej na terenie stacji paliw LOTOS nr 359 przy Al. Rodła w Malborku Paweł Szymkowiak 2016-07-28 10:57:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o możliwości zapoznania się z projektem Zarządzenia RDOŚ w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Paweł Szymkowiak 2016-07-27 11:03:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora RZGW o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Paweł Szymkowiak 2016-07-27 11:01:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie - zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły Paweł Szymkowiak 2016-07-27 08:37:29 usunięcie dokument
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr OS.604.5.2016.PSK z dnia 20.07.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Klecie, gmina Stare Pole, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha Paweł Szymkowiak 2016-07-20 14:50:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr OS.604.4.2016.PSK z dnia 20.07.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Złotowo, gmina Stare Pole, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha Paweł Szymkowiak 2016-07-20 14:49:22 dodanie dokumentu
Stanowisko Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie proponowanych zmian w wycenie procedur medycznych Paweł Kot 2016-07-20 09:10:13 edycja dokumentu
Wykaz Stowarzyszeń Paweł Kot 2016-07-19 14:53:16 edycja dokumentu
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Paweł Szymkowiak 2016-07-13 14:19:00 edycja dokumentu
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Paweł Szymkowiak 2016-07-13 14:18:15 edycja dokumentu
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Paweł Szymkowiak 2016-07-13 14:17:23 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr OS.6341.10.2016.PSK z dnia 12.04.2016 r. na odprowadzanie betonowym wylotem fi400 do Kanału Panieńskiego w km 19+200 ścieków oczyszczonych na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o równoważnej liczbie mieszkańców RLM = 685, zlokalizowanej na dz. nr 14/77, obręb Lipinka, gmina Nowy Staw, powiat malborski, woj. pomorskie Paweł Szymkowiak 2016-07-13 13:07:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr OS.604.4.2016.PSK z dnia 31.05.2016 r. w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Złotowo, gmina Stare Pole, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha Paweł Szymkowiak 2016-07-13 12:14:20 usunięcie dokument
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr OS.604.5.2016.PSK z dnia 31.05.2016 r. w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Klecie, gmina Stare Pole, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha Paweł Szymkowiak 2016-07-13 12:14:18 usunięcie dokument
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Złotowo, gmina Stare Pole, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha Paweł Szymkowiak 2016-07-13 12:14:11 usunięcie dokument
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Klecie, gmina Stare Pole, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha Paweł Szymkowiak 2016-07-13 12:14:08 usunięcie dokument
Wystąpienia pokontrolne z roku 2016 Paweł Kot 2016-07-13 11:11:21 edycja dokumentu
Stanowisko Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie proponowanych zmian w wycenie procedur medycznych Paweł Kot 2016-07-13 10:36:07 dodanie dokumentu