Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 listopada 2016r. po sesji RP Paweł Kot 2016-09-13 09:45:47 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 listopada 2016r. po sesji RP Paweł Kot 2016-09-13 09:43:59 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 169|1, obręb Stara Wisła, gmina Miłoradz, oraz wykonanie urządzenia wodnego - obudowy studni, służącego do poboru tych wód Paweł Szymkowiak 2016-09-08 13:08:29 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 07.09.2016r. godz. 13:00 Artur Grabowski 2016-08-31 15:24:28 edycja dokumentu
Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 07.09.2016r. godz. 13:00 Artur Grabowski 2016-08-31 15:21:00 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Artur Grabowski 2016-08-31 13:51:31 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Artur Grabowski 2016-08-31 13:48:23 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Artur Grabowski 2016-08-31 13:47:59 usunięcie załacznika
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Artur Grabowski 2016-08-31 13:47:27 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Artur Grabowski 2016-08-31 13:44:50 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Artur Grabowski 2016-08-31 13:43:28 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Artur Grabowski 2016-08-31 13:43:01 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Artur Grabowski 2016-08-31 13:42:39 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Artur Grabowski 2016-08-31 13:38:49 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 Paweł Szymkowiak 2016-08-31 10:52:08 usunięcie dokument
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-08-31 10:36:12 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-08-31 10:22:20 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Szarmach 2016-08-30 15:55:52 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Szarmach 2016-08-30 15:54:03 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Szarmach 2016-08-30 15:53:20 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Szarmach 2016-08-30 15:53:02 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku o sporządzeniu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły Paweł Szymkowiak 2016-08-30 11:54:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora RZGW o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Paweł Szymkowiak 2016-08-30 08:52:05 usunięcie dokument
Budżet powiatu na 2016 rok Artur Grabowski 2016-08-23 12:09:33 edycja dokumentu
Informacja na temat funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych Artur Grabowski 2016-08-23 12:08:16 edycja dokumentu
Informacja na temat funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych Artur Grabowski 2016-08-23 12:06:34 dodanie dokumentu
Wykaz rzeczy znalezionych Artur Grabowski 2016-08-23 12:04:50 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i budowę 2 zbiorników rozsączających ul. Drogowców Skarszewy Paweł Szymkowiak 2016-08-19 11:10:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o możliwości zapoznania się z projektem Zarządzenia RDOŚ w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Paweł Szymkowiak 2016-08-18 08:06:05 usunięcie dokument
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-08-12 11:41:29 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 Paweł Szymkowiak 2016-08-09 14:00:42 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na budowę szczelnego zbiornika retencyjnego wód deszczowych o pojemności użytkowej 7 700 m3 wraz z urządzeniami regulacyjnymi (dz. nr 255, obręb 15, Malbork), budowę wylotu Wy w prawej skarpie rzeki Nogat w km 16+415 (dz. nr 218, obręb 15, Malbork), odprowadzanie wód opadowych do rzeki Nogat poprzez projektowany wylot Paweł Szymkowiak 2016-08-09 13:40:59 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów (rowu R-P w km 0+460), pochodzących z działalności istniejącej myjni samochodowej, zlokalizowanej na terenie stacji paliw LOTOS nr 303 przy ul. Wojska Polskiego w Malborku Paweł Szymkowiak 2016-08-09 13:38:54 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych na ujęciu w miejscowości Myszewo Paweł Szymkowiak 2016-08-08 12:54:43 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną siecią kanalizacyjną i przyłączem wodociągowym Kanału Świerkowskiego w km 3+422 i 3+440 Paweł Szymkowiak 2016-08-08 12:53:16 dodanie dokumentu
Osijewski Krzysztof Paweł Kot 2016-08-08 11:48:42 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr OS.604.4.2016.PSK z dnia 20.07.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Złotowo, gmina Stare Pole, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha Paweł Szymkowiak 2016-08-04 14:06:14 usunięcie dokument
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr OS.604.5.2016.PSK z dnia 20.07.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Klecie, gmina Stare Pole, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha Paweł Szymkowiak 2016-08-04 14:06:12 usunięcie dokument
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-08-04 13:00:26 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Paweł Kot 2016-07-28 11:36:35 edycja dokumentu