Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o wynikach naboru Paweł Kot 2016-06-09 14:45:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - otwarty nabór na Partnera Paweł Kot 2016-06-09 09:58:49 edycja dokumentu
Ogłoszenie - otwarty nabór na Partnera Paweł Kot 2016-06-07 15:32:23 dodanie dokumentu
Anulowanie ogłoszenia Paweł Kot 2016-06-07 15:29:22 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 listopada 2016r. po sesji RP Paweł Kot 2016-06-07 10:18:54 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28 listopada 2016r. po sesji RP Paweł Kot 2016-06-07 10:18:18 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej nr 2927G (działki nr 328, 329, 330, obręb Lasowice Wielkie, gmina Malbork) w związku z zadaniem p.n. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2927G od miejscowości Lasowice Wielkie do drogi gospodarstwa rolnego Lasowic Wielkich w pasie byłej kolejki wąskotorowej" Paweł Szymkowiak 2016-06-06 12:43:33 dodanie dokumentu
Zirra Sławomir Paweł Kot 2016-06-06 09:57:17 edycja dokumentu
Załucki Włodzimierz Paweł Kot 2016-06-06 09:57:07 edycja dokumentu
Zakrzewski Andrzej Paweł Kot 2016-06-06 09:56:54 edycja dokumentu
Wądołowski Przemysław Paweł Kot 2016-06-06 09:56:43 edycja dokumentu
Szwedowski Piotr Paweł Kot 2016-06-06 09:56:31 edycja dokumentu
Szkudlarek Piotr Paweł Kot 2016-06-06 09:56:19 edycja dokumentu
Szczypior Jolanta Paweł Kot 2016-06-06 09:56:06 edycja dokumentu
Rukat Marek Paweł Kot 2016-06-06 09:55:55 edycja dokumentu
Osijewski Krzysztof Paweł Kot 2016-06-06 09:55:42 edycja dokumentu
Łyczko Halina Paweł Kot 2016-06-06 09:55:32 edycja dokumentu
Leszczyński Zdzisław Paweł Kot 2016-06-06 09:55:18 edycja dokumentu
Lamkowski Waldemar Paweł Kot 2016-06-06 09:55:06 edycja dokumentu
Kondys Jarosław Paweł Kot 2016-06-06 09:53:50 edycja dokumentu
Kasyna Janusz Paweł Kot 2016-06-06 09:53:36 edycja dokumentu
Grylak Krzysztof Paweł Kot 2016-06-06 09:52:09 edycja dokumentu
Grzanko Julian Paweł Kot 2016-06-06 09:50:46 edycja dokumentu
Grylak Krzysztof Paweł Kot 2016-06-06 09:50:31 edycja dokumentu
Duda Dariusz Paweł Kot 2016-06-06 09:50:21 edycja dokumentu
Czapla Mirosław Paweł Kot 2016-06-06 09:50:04 edycja dokumentu
Wynik konkursu Paweł Kot 2016-06-03 11:13:31 edycja dokumentu
Wynik konkursu Paweł Kot 2016-06-03 11:12:46 dodanie dokumentu
Budżet powiatu na 2016 rok Paweł Kot 2016-06-03 09:57:35 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z rzeki Tugi (Świętej) w km 22+160 Paweł Szymkowiak 2016-06-02 14:53:54 dodanie dokumentu
Rada Powiatu Malborskiego i Komisje Rady Powiatu - V Kadencja 2014-2018 Paweł Kot 2016-06-02 07:57:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr OS.604.5.2016.PSK z dnia 31.05.2016 r. w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Klecie, gmina Stare Pole, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha Paweł Szymkowiak 2016-06-01 14:09:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr OS.604.4.2016.PSK z dnia 31.05.2016 r. w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów we wsi Złotowo, gmina Stare Pole, w których obszar użytków rolnych jest większy niż 100 ha Paweł Szymkowiak 2016-06-01 14:08:12 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Masur 2016-06-01 12:04:34 edycja dokumentu
Tabelaryczne zestawienia naboru na partnera do współnego opracowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.3.1 RPO WP Paweł Kot 2016-05-30 14:25:34 dodanie dokumentu
Projekt protokołu z XI sesji Rady Powiatu Malborskiego z dnia 20.05.2016 roku Paweł Kot 2016-05-28 15:00:48 dodanie dokumentu
Protokół z XI sesji Rady Powiatu Malborskiego z dnia 20.05.2016 roku Paweł Kot 2016-05-28 14:58:34 usunięcie dokument
Protokół z XI sesji Rady Powiatu Malborskiego z dnia 20.05.2016 roku Paweł Kot 2016-05-27 21:59:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 03.06.2016r. godz. 13:00 Paweł Kot 2016-05-27 10:09:27 dodanie dokumentu
Budżet powiatu na 2016 rok Paweł Kot 2016-05-24 15:06:46 edycja dokumentu