Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-11-15 09:20:16 edycja dokumentu
Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki i informatyki w roku szkolnym 2016-2017 Paweł Kot 2016-11-14 14:17:57 dodanie dokumentu
Sprawowanie lokalnej opieki metodyczno-pedagogicznej w projekcie "Zdolni z Pomorza - powiat malborski" na terenie Powiatu Malborskiego. Paweł Szarmach 2016-11-09 14:51:20 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-11-09 13:31:59 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Paweł Kot 2016-11-07 14:22:44 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-11-07 12:56:45 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-11-04 10:30:56 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 Paweł Kot 2016-11-04 09:51:43 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 Paweł Kot 2016-11-04 09:50:21 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 Paweł Kot 2016-11-04 09:48:56 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 Paweł Kot 2016-11-04 09:47:14 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 Paweł Kot 2016-11-04 09:46:09 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 Paweł Kot 2016-11-04 09:44:06 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 Paweł Kot 2016-11-04 09:42:41 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 Paweł Kot 2016-11-04 09:41:49 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016 Paweł Kot 2016-11-04 09:40:47 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015 Paweł Kot 2016-11-04 09:39:17 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-11-03 10:52:35 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Paweł Kot 2016-11-02 12:10:13 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Paweł Kot 2016-11-02 12:09:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III Przetargu Ustnym Nieograniczonym Paweł Kot 2016-11-02 09:20:27 dodanie dokumentu
IV przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2016-10-27 08:52:21 dodanie dokumentu
Sprawowanie lokalnej opieki metodyczno-pedagogicznej w projekcie "Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski" na terenie Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2016-10-24 14:56:59 dodanie dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-10-21 13:54:01 edycja dokumentu
Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne Monika Wirkus 2016-10-20 14:38:31 edycja dokumentu
Inspektora do spraw Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Finansowym w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2016-10-20 14:25:54 dodanie dokumentu
Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku Paweł Kot 2016-10-20 14:24:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia RDOŚ w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Paweł Szymkowiak 2016-10-20 13:56:40 usunięcie dokument
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Kot 2016-10-18 14:41:27 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia - 28.02.2017 o godz. 13:30 Paweł Kot 2016-10-18 14:39:38 usunięcie załacznika
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji - 28.03.2017 godz. 13:30 Paweł Kot 2016-10-18 14:38:34 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji - 28.03.2017 godz. 13:30 Paweł Kot 2016-10-18 14:37:16 usunięcie załacznika
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Paweł Kot 2016-10-18 14:35:40 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Gospodarki, Budżetu - 28.03.2017 godz. 12:00 Paweł Kot 2016-10-18 14:34:22 usunięcie załacznika
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Paweł Kot 2016-10-18 14:33:17 edycja dokumentu
Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu - 22.02.2017 godz. 14:30 Paweł Kot 2016-10-18 14:31:09 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 26.10.2016r. godz. 13:00 Paweł Kot 2016-10-18 14:06:49 dodanie dokumentu
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista pracy z rodziną Paweł Kot 2016-10-17 08:51:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia RDOŚ w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Paweł Szymkowiak 2016-10-14 13:48:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego Paweł Kot 2016-10-14 07:41:38 dodanie dokumentu