Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZZP.272.23.2022.II - Dostawa z opcją zakupu masy mineralno-asfaltowej 0/8 mm na zimno

ZZP.272.23.2022.II

ZAPYTANIE OFERTOWE

prowadzone na podstawie  Zarządzenia nr 47/2021 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 27 października 2021r  o zmianie zarzadzania w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej  w Starostwie Powiatowym w Malborku.

 

 1. Zamawiający: 
  Powiat Malborski
  Plac Słowiański 17
  82 – 200 Malbork
  NIP: 579-22-52-374, REGON: 192644731
 2. Przedmiot zamówienia:
  1. Dostawa z opcją zakupu masy mineralno-asfaltowej 0/8 mm „na zimno”.
  2. Masa mineralno-asfaltowama ma służyć do łatania i naprawy zniszczonego asfaltu.
  3. Szacunkowa ilość zamówienia 5 Mg w workach do 25kg.
  4. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego.
  5. Jednorazowe zamówienie przedmiotu zamówienia nie może być mniejsze niż 1 MG
  6. Termin dostawy będzie liczony od momentu otrzymania zlecenia dostawy materiału i wynosić będzie 5 dni roboczych.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zwiększenia zmniejszenia ilości zamówienia.
 4. Termin wykonania zamówienia: do 31.10.2022r.
 5. Oferta powinna zawierać:
  1. cenę brutto (cyfrowo i słownie) za 1tonę masy wraz z transportem,
  2. posiadać datę sporządzenia,
  3. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
  4. winna być podpisana czytelnie przez wykonawcę,
  5. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczona osobiście do siedziby Powiatu Malborskiego w Malborku pokój nr 24 (I piętro – SEKRETARIAT ) Pl. Słowiański 17 82-200 Malbork do dnia 04.04.2022r. do godz. 12.00
  1. Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Dostawa z opcją zakupu masy mineralno – asfaltowej na zimno” Nie otwierać przed 04.04.2022 godz. 1215

  1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Ocena ofert: Jedynym kryterium oceny oferty będzie najniższa cena.
 2. Dodatkowe informacje:
  1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Przemysław Konsowicz tel. 606 221 302  
  2. Miejsce dostawy: ul. Charles'a de Gaulle'a 75a 82-200 Malbork w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 07:00 do 15:00.
  1. Wykonawca do każdej dostawy zobowiązany jest dostarczyć deklarację producenta wyrobów budowlanych lub aktualną Aprobatę Techniczną  IBDiM.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1        Projekt umowy

Sporządziła M. Serzysko

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.docx (DOCX, 25.KB) 2022-03-25 13:38:36 25.KB 33 razy
Specyfikacja warunków zamówienia
1 Załącznik nr 1 Projekt umowy.docx (DOCX, 24.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2022-03-25 13:38:36 24.KB 14 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadamienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 42.KB) 2022-04-05 12:23:57 42.KB 23 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 25-03-2022 13:38:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 25-03-2022
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 05-04-2022 12:23:57