Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZZP.272.07.2020.II - Zapytanie ofertowe na dostawę mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno w workach w ilości 5 Mg do remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Malborskiego

ZZP.272.07.2020.11

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno w workach w ilości 5 Mg do remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Malborskiego
prowadzone na podstawie Zarządzenia NR 20/2014 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 10 lipca 2014r „Procedura udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Malborku.”

Zamawiający:

Powiat Malborski
Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork
NIP: 579-22-52-374
REGON: 192644731

Przedmiot zamówienia:

Powiat Malborski zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i dostarczenie do Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej w workach w ilości 5 Mg do remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Malborskiego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia/zmniejszenia ilości zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup mieszanki mineralno-asfaltowej 0/8 mm w workach od 20 kg do 30 kg w ilości łącznej ok. 5 Mg. W ofercie należy podać cenę brutto 1 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej. Dostawca do każdej dostawy jest zobowiązany dostarczyć deklaracje zgodności producenta wyrobu budowlanego oraz aktualną Aprobatę Techniczną IBDiM.

Termin wykonania zamówienia.

Dostawa do 30.11.2020 r na adres wskazany przez Zamawiającego - ul. Ch. De Gallea' 75, 82-200 Malbork

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cena brutto oferty za jedną tonę masy mineralno-asfaltowej oferty należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania.
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny oferty będzie cena brutto za zakup z dostawą 5 Mg masy mineralno-asfaltowej na zimno.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczona osobiście do siedziby Powiatu Malborskiego w Malborku pokój nr 24 (1 piętro - sekretariat), Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork do dnia 14.02.2014r. do godz. 12:00

Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„OFERTA NA DOSTAWĘ MASY MINERALNO - ASFALTOWEJ W WORKACH”.
Nie otwierać przed 14.02.2020r. godz. 12:00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Andrzej Szymański, tel. 55 273 45 42 lub 604151056

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 1.3MB) 2020-01-31 10:20:55 1.3MB 246 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zał. nr 1- projekt umowy..docx (DOCX, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-01-31 10:20:55 23.KB 22 razy
2 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.doc (DOC, 29.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2020-01-31 10:20:55 29.KB 20 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - skan.pdf (PDF, 755KB) 2020-02-17 12:28:22 755KB 131 razy
2 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - tekst.pdf (PDF, 150KB) 2020-02-17 12:30:09 150KB 98 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Rojek 31-01-2020 10:20:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Szymański 31-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 17-02-2020 12:30:09