Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OR.272.60.2019.II - Zapytanie ofertowe o cenę, usługi pracy polegającej na: Podcinka koron drzew z rozdrobnieniem gałęzi; Frezowanie pni; Wykonanie nowych nasadzeń i zabezpieczenie palikami.

Zapytanie ofertowe prowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 20/2014 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 10 lipca 2014r „Procedura udzielania zamówień  publicznych w Starostwie Powiatowym w Malborku.”

Zamawiający:

Powiat Malborski
Plac Słowiański 17
82 – 200 Malbork
NIP: 579-22-52-374
REGON: 192644731

Przedmiot zamówienia - usługa:

      Zapytanie ofertowe o cenę, którego przedmiotem zamówienia są prace polegające na:

Zadanie I: Podcinka koron drzew z rozdrobnieniem gałęzi - 33 szt.

Miejsce wykonania usługi:

 • droga powiatowa 2904G – 30 szt.
 • droga powiatowa 2918G – 1 szt.
 • droga powiatowa 2907G – 1 szt.
 • droga powiatowa 2914G – 1 szt.

Zadanie II: Frezowanie pni - 16 szt. Średnica pnia 20 cm - 50 cm

Miejsce wykonania usługi:

 • droga powiatowa nr 2919G – 7 szt.
 • droga powiatowa nr 2340G – 7 szt.
 • droga powiatowa nr 2925G – 2 szt.

Zadanie III: Wykonanie nowych nasadzeń i zabezpieczenie palikami - 51 szt. wg wykazu:

 • 30 szt. drzew z gat. buk zwyczajny o obwodzie  min 12cm – 14cm cm na wysokości 1m, zabezpieczonych 2 szt. palika
 • 2 szt. drzew z gat. jarząb pospolity o obwodzie  min 4 cm na wysokości 1m, zabezpieczonych 1 szt. palika
 • 15 szt. drzew z gat. świerk pospolity o obwodzie  min 5 cm na wysokości 1m, zabezpieczonych 1 szt. palika
 • 3 szt. drzew z gat. lipa drobnolistna o obwodzie  min 3 cm na wysokości 1m, zabezpieczonych 1 szt. palika
 • 1 szt. drzewa z gat. klon pospolity o obwodzie  min 4 cm na wysokości 1m, zabezpieczonych 1 szt. palika

Miejsce wykonania usługi: na terenie powiatu malborskiego.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia / zmniejszenia ilości zamówienia dla zadania nr I i II.

 

Termin wykonania zamówienia:
 • zadanie I: do 30.11.2019r.
 • zadanie II: do 30.11.2019r.
 • zadanie III: do 30.11.2019r.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmująca wszystkie trzy zadania.
Oferta powinna zawierać:
 1. cenę brutto (cyfrowo i słownie) za szt. dla zadania I, II, III
 2. posiadać datę sporządzenia,
 3. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 4. winna być podpisana czytelnie przez wykonawcę,
 5. świadectwo ukończenia kursu / szkolenia lub uprawnienia na pilarkę spalinową,
 6. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczona osobiście do siedziby Powiatu Malborskiego w Malborku pokój nr 24  (I piętro – SEKRETARIAT ), Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork do dnia 06.11.2019r. do godz. 12.00

Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Pielęgnacja zadrzewienia”
 Nie otwierać przed 06.11.2019 godz. 1215.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ocena ofert:

Jedynym kryterium oceny oferty będzie najniższa łączna cena brutto za zadanie I, II, III.  

Dodatkowe informacje:
 • Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Przemysław Konsowicz, tel. (055) 273 45 42.
Załączniki:
 • Załącznik nr 1: Projekt umowy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe - skan.PDF (PDF, 469KB) 2019-10-30 10:59:21 469KB 191 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Umowa - Projekt.docx (DOCX, 25.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-10-30 10:59:21 25.KB 7 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - skan.pdf (PDF, 287KB) 2019-11-13 12:53:08 287KB 172 razy
2 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - tekst.pdf (PDF, 77.KB) 2019-11-13 12:53:08 77.KB 176 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 30-10-2019 10:59:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Konsowicz 30-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 13-11-2019 12:53:29