Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OR.272.46.2019.II - Zapytanie Ofertowe: zakup i montaż bariery drogowej energochłonnej typu N2W3B w pasie drogi powiatowej nr: - 2925G w miejscowości Parszewo, Gmina Lichnowy w ilości 32 mb. i utylizacja tymczasowych barier metalowych dł. ok. 10mb., oraz - 2936G w miejscowości Złotowo, Gmina Stare Pole w ilości 36 mb.

OR.272.46.2019.II

Zapytanie Ofertowe
zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto
.

Wydział Infrastruktury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork zwraca się  z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu i montażu bariery drogowej energochłonnej typu N2W3B w pasie drogi powiatowej nr:

  • 2925G w miejscowości Parszewo, Gmina Lichnowy w ilości 32 mb. i utylizacja tymczasowych barier metalowych dł. ok. 10mb.,
  • 2936G w miejscowości Złotowo, Gmina Stare Pole w ilości 36 mb.

należy podać cenę brutto  zakupu i montaż bariery drogowej energochłonnej typu N2W3B  dla drogi  nr 2925G i drogi nr 2936G – oddzielnie dla każdej z nich.

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera lub złożyć osobiście w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczając jej naruszalność do siedziby Powiatu Malborskiego w Malborku pokój nr 24 (I piętro – SEKRETARIAT), Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork

Terminu dostarczenia ofert: 17.10.2019r do godz. 12:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin otwarcia ofert: 17.10.2019 godz. 1215

Koperta/opakowanie zawierająca ofertę winna być zaadresowana do Zamawiającego i opatrzona dopiskiem:
„Ustawienie barier drogowych energochłonnych w pasie dróg powiatowych ”.
Nie otwierać przed 17.10.2019r. godz. 12:15

UWAGA: Do oferty należy dołączyć:

  • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
  • Certyfikat CE

Osoba do kontaktu: Przemysław Konsowicz: tel. 606 221 302

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe.PDF (PDF, 285KB) 2019-10-09 13:20:53 285KB 135 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.pdf (PDF, 215KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-10-09 13:20:53 215KB 19 razy
2 Załącznik nr 2 Projekt umowy.pdf (PDF, 161KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-10-09 13:20:53 161KB 16 razy
3 Załącznik nr 3 Plan orientacyjny.pdf (PDF, 616KB)
Po terminie otwarcia ofert
2019-10-09 13:20:53 616KB 21 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - skan.PDF (PDF, 222KB) 2019-10-25 10:14:53 222KB 113 razy
2 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - tekst.pdf (PDF, 165KB) 2019-10-25 10:14:53 165KB 124 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 09-10-2019 13:20:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Konsowicz 09-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 25-10-2019 10:15:48