OR.272.15.2017 - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, telewizorów, obrabiarek CNC, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego

ZAMAWIAJĄCY:

 

POWIAT MALBORSKI

reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego

Plac Słowiański 17

82-200 MALBORK

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pn.:

 

„Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, telewizorów,

obrabiarek CNC, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych

dla Powiatu Malborskiego

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579)

 

 

Projekt współfinanswowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

w ramach Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OR.272.15.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf 2017-12-06 11:24:27 219KB 658 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OR.272.15.2017 SIWZ.zip po terminie otwarcia ofert 2017-12-06 11:24:27 17.MB 147 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 OR.272.15.2017 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ UAKTUALNIONY PROJEKT UMOWY (ZAŁ. NR 2 DO SIWZ).pdf 2017-12-23 09:24:14 1.2MB 136 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 OR.272.15.2017 OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU ORAZ O DODATKOWYCH INFORMACJACH.pdf 2017-12-23 09:24:14 66.KB 91 razy
Wynik postępowania
1 OR.272.15.2017 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - DOTYCZY CZĘŚCI NR 1, CZĘŚCI NR 2 ORAZ CZĘŚCI NR 3.pdf 2018-02-14 12:36:58 141KB 59 razy
2 OR.272.15.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DOTYCZY CZĘŚCI NR 4.pdf 2018-03-09 10:45:11 167KB 59 razy
Udzielenie zamówienia
1 OR.272.15.2017 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOTYCZY CZĘŚCI NR 4 ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - DOTYCZY CZĘŚCI NR 1, 2 I 3.pdf 2018-03-28 10:14:29 98.KB 49 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 OR.272.15.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT.pdf 2018-01-31 11:17:10 336KB 93 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Sikorska 06-12-2017 11:24:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Sikorska 06-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariola Sikorska 28-03-2018 10:14:29