OR.272.35.2017 - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji społecznych w roku szkolnym 2017/2018

Znak postępowania: OR.272.35.2017
W kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer sprawy.

 

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU I ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

W celu zachowania przejrzystości postępowania i równego traktowania wykonawców, Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie wykorzystywał rozwiązania prawne analogiczne jak w przypadku przetargu nieograniczonego, wskazane w niniejszym ogłoszeniu

 

Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji społecznych w roku szkolnym 2017/2018

 

Zamówienie podzielone jest na 2 niezależne części

Wspólny Słownik Zamówień

CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

CPV: 80522000-9 – usługi szkoleniowe

CPV: 80310000-0 – usługi edukacji młodzieży

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. Zdolni z Pomorza - powiat malborski

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OR.272.35.2017.pdf 2017-11-30 12:55:15 1.9MB 259 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ogłoszenie o zamówieniu.doc po terminie otwarcia ofert 2017-11-30 12:55:15 366KB 26 razy
2 załącznik 1.doc po terminie otwarcia ofert 2017-11-30 12:55:15 183KB 15 razy
3 załącznik 1-1.doc po terminie otwarcia ofert 2017-11-30 12:55:15 94KB 15 razy
4 załącznik 2.doc po terminie otwarcia ofert 2017-11-30 12:55:15 185KB 15 razy
5 załącznik 3.doc po terminie otwarcia ofert 2017-11-30 12:55:15 185KB 14 razy
6 załącznik 4.doc po terminie otwarcia ofert 2017-11-30 12:55:15 178KB 16 razy
7 załącznik 5.doc po terminie otwarcia ofert 2017-11-30 12:55:15 199KB 14 razy
8 załącznik 6.doc po terminie otwarcia ofert 2017-11-30 12:55:47 185KB 18 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie OR.272.35.2017.pdf 2017-12-13 09:03:37 105KB 109 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 30-11-2017 12:55:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska 30-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 13-12-2017 09:03:37