Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
ZZP.272.23.2023.MS - Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: Modernizacja zespołu boisk sportowych budowanych w ramach projektu "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku, Aleja Wojska Polskiego nr 502 2023-05-31 12:08:19 Składanie ofert w toku
2023-06-14 09:00
ZZP.272.22.2023.MS - "Modernizacji zespołu boisk sportowych budowanych w ramach projektu "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku, Aleja Wojska Polskiego nr 502 2023-05-24 13:59:42 Składanie ofert w toku
2023-06-14 09:00
ZZP.272.27.2023.II - Wykonanie ścinki pobocza na drogach Powiatu Malbork wraz z jego utwardzeniem kruszywem łamanym 0/31,5mm 2023-05-22 09:52:47 Minął termin składania ofert
ZZP.272.01.2023.MS - "Przebudowa dróg śródpolnych wsi Złotowo" w ramach scalenia gruntów wsi Złotowo gmina Stare Pole 2023-05-11 10:26:08 Minął termin składania ofert
ZZP.272.25.2023.II - Wykonanie mechanicznej odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych 2023-04-27 14:24:27 Minął termin składania ofert
ZZP.272.21.2023.II - Wykonanie usługi koszenia pobocza na drogach powiatowych 2023-04-20 12:05:58 Minął termin składania ofert
ZZP.272.24.2023.PSH - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (...) w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Malborku-BIS 2023-04-07 14:36:54 Minął termin składania ofert
ZZP.272/20/2023.II - Wykonanie usługi inspektora nadzoru nad inwestycją pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo - Lichnowy wraz z budową chodnika. 2023-04-06 12:59:58 Minął termin składania ofert
ZZP.272.05.2023.PSH - Świadczenie usługi i dostaw na rzecz Starostwa Powiatowego w Malborku celem dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostowo Powiatowe w Malborku dla osób ze szczególnymi potrzebami. 2023-03-31 21:28:29 Minął termin składania ofert
ZZP.272/19/2023.II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo - Lichnowy wraz z budową chodnika 2023-04-06 10:10:19 Minął termin składania ofert
ZZP.272.14.2023.PSH - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Malborku 2023-03-03 08:13:00 Minął termin składania ofert
ZZP.272.10.2023.II - Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej planowanych remontów i przebudowy dróg na terenie Powiatu Malborskiego Zadanie I, II i III 2023-02-23 08:34:16 Minął termin składania ofert
ZZP.272.18.2023.MS - Wykonanie Audytu energetycznego dla budynku Zespołu Szkół Technicznych w Malborku przy ul. Plac Gabriela Narutowicza nr 14 2023-02-23 08:37:13 Minął termin składania ofert
ZZP.272.17.2023.II - Zapytanie cenowe: Dostawa z opcją zakupu masy mineralno-asfaltowej 2023-02-28 13:47:48 Minął termin składania ofert
ZZP.272.15.2023.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. Prawo jazdy kategorii B 2023-02-08 09:07:44 Minął termin składania ofert
ZZP.272.03.2023.MS - Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników oraz odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Malborku 2023-02-01 14:13:33 Minął termin składania ofert
ZZP.272.09.2023.II - Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją na drogach powiatowych w powiecie malborskim w 2023r 2023-01-12 11:52:25 Minął termin składania ofert
ZZP.272.95.2022.II Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Malborku wraz z przedstawieniem rabatu w systemie sprzedaży bezgotówkowej 2022-12-13 11:47:27 Minął termin składania ofert
ZZP.272.94.2022.ED - Dostawa pomocy dydaktycznych do projektu Zdolni z pomorza - powiat malborski 2022-12-05 11:47:34 Minął termin składania ofert
ZZP.272.93.2022.ED - Świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego - Zdolni z pomorza - powiat malborski 2022-12-02 11:43:34 Minął termin składania ofert
ZZP.272.89.2022.II - Zakup i dostawa oznakowania drogowego pionowego 2022-12-02 07:35:05 Minął termin składania ofert
ZZP.272.91.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. Organizacja podróży służbowych 2022-11-22 15:20:15 Minął termin składania ofert
ZZP.272.90.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu branżowego języka angielskiego 2022-12-19 14:43:20 Minął termin składania ofert
ZZP.272.86.2022.II - Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Malborku wraz z przedstawieniem rabatu w systemie sprzedaży bezgotówkowej 2022-12-02 07:35:28 Minął termin składania ofert
ZZP.272.87.2022.II ZAPYTANIE OFERTOWE - Wymiana i montaż bariery drogowej energochłonnej w pasie drogi powiatowej nr 2936G. 2022-11-28 14:54:13 Minął termin składania ofert
ZZP.272/76/2022.II Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym w 2023 roku. Zadanie od 1 do 13 2022-11-16 12:59:00 Minął termin składania ofert
ZZP.272/44/2022.II - Wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad przebudową dróg w powiecie malborskim poprzez budowę chodników. Odcinek 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2904G w m. Kraśniewo poprzez budowę chodnika. Odcinek 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2901G w m. Miłoradz poprzez budowę chodnika. Odcinek 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 2916G w m. Bystrze poprzez przebudowę chodnika. Odcinek 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G w m. Myszewo poprzez budowę chodnika. 2022-10-27 13:12:44 Minął termin składania ofert
ZZP.272/43/2022.II - Przebudowa dróg w powiecie malborskim poprzez budowę chodników. Odcinek 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2904G w m. Kraśniewo poprzez budowę chodnika. Odcinek 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2901G w m. Miłoradz poprzez budowę chodnika. Odcinek 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 2916G w m. Bystrze poprzez przebudowę chodnika. Odcinek 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G w m. Myszewo poprzez budowę chodnika. 2022-10-26 11:57:10 Minął termin składania ofert
ZZP.272/78/2022.II - Wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy realizacji robót: Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2936G Stare Pole- Dzierzgoń 2022-10-18 10:19:53 Minął termin składania ofert
ZZP.272/77/2022.II - Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2936G Stare Pole- Dzierzgoń 2022-10-18 10:17:54 Minął termin składania ofert
ZZP.272.81.2022.II - Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień 2022-10-24 14:25:19 Minął termin składania ofert
ZZP.272.83.2022.MS - Usuwanie i holowanie pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi 2022-10-12 11:23:23 Minął termin składania ofert
ZZP.272.79.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. Wstęp do techniki światłowodowej 2022-10-10 14:56:28 Minął termin składania ofert
ZZP.272.75.2022.II - Pełnienie dyżuru zimowego związanego z utrzymaniem dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym 2023r 2022-10-19 11:28:55 Minął termin składania ofert
ZZP.272.74.2022.II - Dostawa z opcją zakupu soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim 2022-10-19 11:27:48 Minął termin składania ofert
ZZP.272.73.2022.II - Dostawa z opcją zakupu piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim 2022-10-19 11:28:21 Minął termin składania ofert
ZZP.272.72.2022.II - Dostawa z opcją zakupu mieszanki soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim 2022-10-21 09:25:18 Minął termin składania ofert
ZZP.272.71.2022.II - Wykonanie prac polegających na podcince zwisających nad jezdnią konarów drzew rosnących przy drogach powiatowych wraz z uporządkowanie terenu po wykonanych pracach 2022-10-24 14:24:50 Minął termin składania ofert
ZZP.272.66.2022.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2022/2023 2022-09-23 13:24:51 Minął termin składania ofert
ZZP.272.65.2022.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio matematyki i informatyki w roku szkolnym 2022/2023 2022-09-23 13:25:07 Minął termin składania ofert
ZZP.272.69.2022.II - Utrzymanie pasa drogowego - wywóz karpin wraz z uzupełnieniem pobocza ziemią i naprawą drogi powiatowe w Powiecie Malborskim 2022-10-06 12:17:39 Minął termin składania ofert
ZZP.272.68.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. Profesjonalny recepcjonista 2022-09-20 11:52:43 Minął termin składania ofert
ZZP.272.64.2022.MS - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w tym projektu aranżacji wnętrz dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i wyposażenie placówki socjalizacyjnej przy ul. Wybickiego 5c/3 w Malborku 2022-09-06 10:08:39 Minął termin składania ofert
ZZP.272.61.2022.II - Wykonanie ścinki pobocza na drogach Powiatu Malborskiego wraz z ich utwardzeniem kruszywem łamanym 0/31,5 mm 2022-09-09 14:03:40 Minął termin składania ofert
ZZP.272.55.2022.MS - Zaciągniecie kredytu długoterminowego do kwoty 3.993.516 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2022-08-26 09:16:11 Minął termin składania ofert
ZZP.272.59.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów dla nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku - Kuchnia Molekularna 2022-08-19 15:13:42 Minął termin składania ofert
ZZP.272.58.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. Dietetyka - stopień zaawansowany 2022-08-19 15:13:03 Minął termin składania ofert
ZZP.272.57.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. Zarządzanie sprzedażą i marketingiem 2022-08-19 15:12:06 Minął termin składania ofert
ZZP.272.53.2022.II - Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 3074G w miejscowości Lisewo Malborskie poprzez regulację wypustów ulicznych i obniżenie krawężnika drogowego. 2022-08-29 12:40:26 Minął termin składania ofert
ZZP.272.56.2022.DPS - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku 2022-08-11 11:05:44 Minął termin składania ofert
ZZP.272.52.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. Dietetyka - stopień zaawansowany 2022-08-08 15:41:12 Minął termin składania ofert
ZZP.272.51.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. Zarządzanie sprzedażą i marketingiem 2022-08-08 15:36:58 Minął termin składania ofert
ZZP.272.50.2022.II - Wykonanie i aktualizacja kosztorysów inwestorskich na przebudowę dróg powiatowych 2022-08-16 13:03:00 Minął termin składania ofert
ZZP.272.48.2022.PSH - Usługa noclegowa podczas wizyty studyjnej 2022-07-26 12:24:14 Minął termin składania ofert
ZZP.272.40.2022.DPS - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i zmianie przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku 2022-07-19 11:51:52 Minął termin składania ofert
ZZP.272.48.2022.II - Zapytanie o cenę wykonania: Poprawy odwodnienia drogi powiatowej nr 3074G w miejscowości Lisewo Malborskie poprzez regulację wpustów ulicznych i obniżenie krawężnika drogowego 2022-08-02 12:06:29 Minął termin składania ofert
ZZP.272.47.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów dla nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku - Kuchnia Molekularna 2022-07-15 11:14:42 Minął termin składania ofert
ZZP.272.46.2022.II - Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawę nowego rębaka tarczowego do rozdrabniania gałęzi 2022-07-26 14:53:39 Minął termin składania ofert
ZZP.272.38.2022.II - Zapytanie cenowe - Poprawy odwodnienia drogi powiatowej nr 3074G w miejscowości Lisewo Malborskie poprzez regulację wpustów ulicznych i obniżenie krawężnika drogowego 2022-07-14 13:44:08 Minął termin składania ofert
ZZP.272.41.2022.II - Zapytanie ofertowe - Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje zakup i dostawę nowego rębaka tarczowego do rozdrabniania gałęzi posiadającego dopuszczenie do pracy w Polsce (CE) 2022-07-13 12:29:52 Minął termin składania ofert
ZZP.272.45.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. Dietetyka ? stopień zaawansowany 2022-07-06 13:40:49 Minął termin składania ofert
ZZP.272.39.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa. Logistyka, umowy, dokumenty i reklamacje. 2022-06-28 11:34:29 Minął termin składania ofert
ZZP.272.37.2022.II - Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo ? Lichnowy wraz z budową chodnika 2022-06-15 10:17:29 Minął termin składania ofert
ZZP.272.36.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów dla nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku 2022-06-10 09:58:27 Minął termin składania ofert
ZZP.272.35.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa. Logistyka, umowy, dokumenty i reklamacje 2022-06-06 13:10:56 Minął termin składania ofert
ZZP.272.34.2022.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu języka angielskiego zawodowego 2022-06-03 16:12:41 Minął termin składania ofert
ZZP.272.33.2022.ED - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Malborku - Części 1, 4, 6, 8, 10, 12, 16 2022-05-13 14:29:39 Minął termin składania ofert
ZZP.272.24.2022.II - Wykonanie usługi koszenia poboczy dróg powiatowych. 2022-05-10 13:27:30 Minął termin składania ofert
ZZP.272.30.2022.ED - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Malborku 2022-04-25 16:03:25 Minął termin składania ofert
ZZP.272.28.2021.II - Zapytanie cenowe o cenę wykonania mechanicznej odnowy oznakowania poziomego na terenie powiatu malborskiego 2022-04-26 14:33:24 Minął termin składania ofert
ZZP.272.29.2022.II - Zapytanie ofertowe: Utrzymanie pasa drogowego - wywóz karpin wraz z uzupełnieniem pobocza ziemią na drogach powiatowych w Powiecie Malborskim 2022-05-10 13:25:30 Minął termin składania ofert
ZZP.272.23.2022.II - Dostawa z opcją zakupu masy mineralno-asfaltowej 0/8 mm na zimno 2022-04-05 12:23:57 Minął termin składania ofert
ZZP.272.22.2022.II - Zapytanie ofertowe: Utrzymanie pasa drogowego - wywóz karpin wraz z uzupełnieniem pobocza ziemią na drogach powiatowych w Powiecie Malborskim 2022-04-11 08:00:29 Minął termin składania ofert
ZZP.272.21.2022.PSH - Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: Modernizacja stropodachu oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, Plac Gabriela Narutowicza 14 2022-03-21 15:07:24 Minął termin składania ofert
ZZP.272.20.2022.PSH - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Utwardzenie terenu na działce nr 31/1 i 31/5, obr. 11, jed. ewid. miasta Malborka 2022-03-16 10:21:32 Minął termin składania ofert
ZZP.272.18.2022.PSH - Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: Modernizacja stropodachu oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, Plac Gabriela Narutowicza 14. 2022-03-10 15:28:05 Minął termin składania ofert
ZZP.272.19.2022.II - Wykonanie remont zjazdu z drogi powiatowej nr 2915G dz. nr 115 w miejscowości Boręty, Gmina Lichnowy, województwo pomorskie. 2022-03-21 09:36:12 Minął termin składania ofert
ZZP.272.17.2022.II - Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy dróg na terenie Powiatu Malborskiego. Przebudowa drogi powiatowej nr 2934G Ząbrowo - Błotnica 2022-03-02 13:37:18 Minął termin składania ofert
ZZP.272.6.2022.II - Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją na drogach powiatowych w powiecie malborskim w 2022r 2022-02-22 12:29:37 Minął termin składania ofert
ZZP.272.12.2022.MS - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa wewnętrznego układu komunikacji drogowej na działce nr 153/71, obręb 6 jednostki ewidencyjnej miasta Malborka 2022-02-15 12:05:56 Minął termin składania ofert
ZZP.272.14.2022.MS - Obsługa bankowa budżetu Powiatu Malborskiego oraz Jednostek organizacyjnych na okres od dnia 11.04.2022 r. do dnia 10.04.2025 r. 2022-02-15 11:01:47 Minął termin składania ofert
ZZP.272.01.2022.MS - Modernizacja stropodachu oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, Plac Gabriela Narutowicza 14 2022-02-11 12:47:14 Minął termin składania ofert
ZZP.272.11.2022.II - Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego 2022-02-16 09:30:45 Minął termin składania ofert
ZZP.272.10.2022.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2021/2022 2022-02-01 14:29:55 Minął termin składania ofert
ZZP.272.9.2022.II - Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy dróg na terenie Powiatu Malborskiego Zadanie I i II 2022-02-01 14:06:12 Minął termin składania ofert
ZZP.272.02.2022.MS Obsługa bankowa budżetu Powiatu Malborskiego oraz Jednostek organizacyjnych na okres od dnia 11.04.2022 r. do dnia 10.04.2025 r. 2022-02-14 14:28:19 Minął termin składania ofert
ZZP.272.04.2022.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Miernictwo i montaż światłowodowych bezprzewodowych i miedzianych lokalnych sieci komputerowych" 2022-01-14 10:48:57 Minął termin składania ofert
ZZP.272.05.2022.MS - Opracowanie dokumentacji projektowej dla operacji pn. "Przebudowa dróg śródpolnych wsi Złotowo" w ramach Scalenie gruntów wsi Złotowo gmina Stare Pole 2022-01-12 10:49:19 Minął termin składania ofert
ZZP.272.03.2022.MS - Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników oraz odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Malborku 2022-01-10 13:57:08 Minął termin składania ofert
ZZP.272.63.2021.MS - Opracowanie dokumentacji projektowej dla operacji pn. "Przebudowa dróg śródpolnych wsi Złotowo" w ramach Scalenie gruntów wsi Złotowo gmina Stare Pole 2021-12-15 11:27:44 Minął termin składania ofert
ZZP.272.62.2021.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Miernictwo i montaż światłowodowych bezprzewodowych i miedzianych lokalnych sieci komputerowych" 2021-12-09 09:15:44 Minął termin składania ofert
ZZP.272.36.2021.MS - Opracowanie dokumentacji projektowej dla operacji pn. "Przebudowa dróg śródpolnych wsi Złotowo" w ramach Scalenie gruntów wsi Złotowo gmina Stare Pole 2021-12-03 09:25:16 Minął termin składania ofert
ZZP.272.59.2021.II - Zakup i dostawa oznakowania drogowego pionowego 2021-12-07 13:45:43 Minął termin składania ofert
ZZP.272./43/2021.II - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym w 2022 roku, zadanie nr od 1 do 13 2021-11-19 12:30:47 Minął termin składania ofert
ZZP.272.58.2021.II - Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Malborku 2021-11-25 15:01:49 Minął termin składania ofert
ZZP.272.48.2021.PSH - UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAMAWIAJĄCEGO 2021-11-16 14:35:34 Minął termin składania ofert
ZZP.272.52.2021.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla Powiatu Malborskiego na potrzeby realizacji projektu pn. Zostań ZAWODOWCEM 2021-11-16 09:46:21 Minął termin składania ofert
ZZP.272.57.2021.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu matematyki w roku szkolnym 2021/2022" 2021-11-15 09:09:15 Minął termin składania ofert
ZZP.272.51.2021.II - Pełnienie dyżuru zimowego związanego z utrzymaniem dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym 2022r 2021-11-08 12:24:43 Minął termin składania ofert
ZZP.272.50.2021.MS - Usuwanie i holowanie pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi 2021-10-26 12:49:01 Minął termin składania ofert
ZZP.272.49.2021.II - Pielęgnacja zadrzewienia 2021-10-22 11:12:02 Minął termin składania ofert
ZZP.272.47.2021.II - Dostawa z opcją zakupu mieszanki soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim 2021-11-04 11:09:34 Minął termin składania ofert
ZZP.272.42.2021.II - Dostawa z opcją zakupu soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim 2021-11-03 12:53:45 Minął termin składania ofert
ZZP.272.41.2021.II - Dostawa z opcją zakupu piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim 2021-11-03 12:52:24 Minął termin składania ofert
ZZP.272.39.2021.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Kurs AutoCAD" 2021-10-18 16:40:34 Minął termin składania ofert
ZZP.272.40.2021.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Kurs spawalniczy" 2021-10-18 11:39:54 Minął termin składania ofert
ZZP.272.45.2021.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2021/2022 2021-10-05 09:48:20 Minął termin składania ofert
ZZP.272.38.2021.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. Naprawa pakietów elektronicznych 2021-09-27 15:37:43 Minął termin składania ofert
ZZP.272.37.2021.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2021/2022 2021-09-24 15:14:26 Minął termin składania ofert
ZZP.272.34.2021.MS - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa wewnętrznego układu komunikacji drogowej na działce nr 153/71, obręb 6 jednostki ewidencyjnej miasta Malborka 2021-09-01 14:09:02 Minął termin składania ofert
ZZP.272.33.2021.MS - Wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie terenu na działce nr 31/1 i 31/5, obręb 11, jednostki ewidencyjnej miasta Malborka 2021-08-31 12:00:28 Minął termin składania ofert
ZZP.272.35.2021.II - Zadanie nr 1: Naprawa chodnika w miejscowości Kaczynos; Zadanie nr 2: Naprawa drogi powiatowej nr 2902G w m. Mątowy Wielkie 2021-09-15 08:16:24 Minął termin składania ofert
ZZP.272.31.2021.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2021/2022 2021-08-30 09:50:06 Minął termin składania ofert
ZZP.272.30.2021.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio matematyki i informatyki w roku szkolnym 2021/2022 2021-08-30 09:12:52 Minął termin składania ofert
ZZP.272.28.2021.II - Zapytanie o cenę wykonania mechanicznej odnowy oznakowania poziomego na terenie powiatu malborskiego 2021-08-18 10:31:28 Minął termin składania ofert
ZZP.272.27.2021.II - Zapytanie ofertowe o cenę: Prace polegające na podcince zwisających na jezdnia konarów drzew - 15 szt. drzew roznących w pasie drogi powiatowej nr 2904G - odc. Kraśniewo - Pogorzała Wieś oraz uporządkowanie terenu po wykonanych pracach 2021-07-14 09:38:54 Minął termin składania ofert
ZZP.272.26.2021.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. "Obsługa drukarek Zig-Zag 3D oraz programów CAD do druku 3D" 2021-06-15 14:30:19 Minął termin składania ofert
ZZP.272.25.2021.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Kurs spawalniczy" 2021-06-15 14:27:50 Minął termin składania ofert
ZZP.272.24.2021.II - Zaproszenia do złożenia propozycji ofertowej pn.: Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Malborku przy ul. 17 Marca nr 6, do wymagań warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z remontem korytarzy i klatki schodowej. 2021-06-11 07:56:25 Minął termin składania ofert
ZZP.272/22/2021.II - Zapytanie o cenę wykonania i dostawy tablic informacyjnych 2021-06-15 12:34:08 Minął termin składania ofert
ZZP.272.21.2021.II - Zaproszenie do złożenia propozycji ofertowej pn. " Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku przy Alei Wojska Polskiego 502 do wymagań warunków ochrony przeciwpożarowej." 2021-06-11 08:23:23 Minął termin składania ofert
ZZP.272.19.2021.II - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Malborku, do wymagań warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z remontem korytarzy i klatki schodowej. 2021-06-07 14:22:42 Minął termin składania ofert
ZZP.272/14/2021.II - Powiat Malbork zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania usługi związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót drogowych pod nazwą: "Przebudowa dróg powiatowych nr 2916G i 2930G w powiecie malborskim poprzez budowę chodników" 2021-05-31 14:16:14 Minął termin składania ofert
ZZP.272.16.2021.II - Zapytanie ofertowe z zapytaniem o cenę wykonania usługi tj. koszenia poboczy dróg powiatowych 2021-05-21 08:06:17 Minął termin składania ofert
ZZP.272.18.2021.MS - Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku przy Alei Wojska Polskiego 502 do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej 2021-05-11 11:23:28 Minął termin składania ofert
ZZP.272.17.2021.II - Zapytanie ofertowe o cenę wykonania utwardzenie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5 mm w ilości 150t , Królewo - Ząbrowo - Fiszewo, Kaczynos - Stare Pole. 2021-05-19 11:58:04 Minął termin składania ofert
ZZP.272.10.2021.MS - Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku przy ul. 17 Marca nr 6 do wymagań warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z remontem korytarzy i klatki schodowej 2021-05-06 13:04:50 Minął termin składania ofert
ZZP.272/14/2021.II - Przebudowa dróg powiatowych nr 2916G i 2930G w powiecie malborskim poprzez budowę chodników 2021-04-29 10:01:24 Minął termin składania ofert
Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej w ramach projektu Zdolni z Pomorza - powiat malborski 2021-05-05 14:06:07 Minął termin składania ofert
ZZP.272.13.2021.MS - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Malborku 2021-04-29 12:00:48 Minął termin składania ofert
ZZP.272/11/2021.II - Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy dróg powiatowych 2021-04-02 08:00:08 Minął termin składania ofert
ZZP.272.09.2021.MS - Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukujących, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów oraz ploterów dla Starostwa Powiatowego w Malborku 2021-03-19 13:48:40 Minął termin składania ofert
ZZP.272.5.2021.II - Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej grysem bazaltowym i emulsją na drogach powiatowych w powiecie malborskim w 2021r 2021-02-25 09:35:43 Minął termin składania ofert
ZZP.272.7.2020.II - Dostawa z opcją zakupu soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim. 2021-02-11 12:25:56 Minął termin składania ofert
ZZP.272.02.2021.II - Plan wyrębu drzew 2021-02-12 13:51:49 Minął termin składania ofert
ZZP.272.01.2021.MS - Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników dla Starostwa Powiatowego w Malborku 2021-01-20 11:16:37 Minął termin składania ofert
ZZP.272.79.2020.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Operator wózków widłowych" 2021-03-17 12:35:29 Minął termin składania ofert
ZZP.272.78.2020.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów gastronomicznych dla Powiatu Malborskiego na potrzeby realizacji projektu pn. "Zostań ZAWODOWCEM" 2021-03-18 07:59:56 Minął termin składania ofert
ZZP.272.77.2020.II - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji stropodachu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, Plac Gabriela Narutowicza 14. 2021-01-05 11:12:45 Minął termin składania ofert
ZZP.272.76.2020.PSH - Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń budynku sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza 14 ? MONITORING 2020-12-31 15:35:58 Minął termin składania ofert
ZZP.272.75.2020.II - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W SEZONIE ZIMOWYM W 2021 ROKU. ZADANIE 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13. 2020-12-21 13:19:21 Minął termin składania ofert
ZZP.272.74.2020.II - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej modernizacji stropodachu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, Plac Gabriela Narutowicza 14 2020-12-15 14:52:49 Minął termin składania ofert
ZZP.272.73.2020.II - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dostosowania budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku przy Alei Wojska Polskiego 502 do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej. 2020-12-15 14:31:57 Minął termin składania ofert
ZZP.272.71.2020.II - Zapytania ofertowe na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Malborku 2020-12-16 11:16:06 Minął termin składania ofert
ZZP.272.66.2020.II - Dostawa z opcją zakupu piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim 2020-12-03 13:19:30 Minął termin składania ofert
ZZP.272.65.2020.II - Dostawa z opcją zakupu soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim 2020-12-03 13:20:58 Minął termin składania ofert
ZZP.272.64.2020.II - ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W SEZONIE ZIMOWYM W 2021 ROKU - ZADANIE OD 1 DO 13 2020-12-03 12:35:37 Minął termin składania ofert
ZZP.272.70.2020.MS - Dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego 2020-11-18 13:15:23 Minął termin składania ofert
ZZP.272.63.2020.ED Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2020-2021 2020-11-09 15:07:26 Minął termin składania ofert
ZZP.272.62.2020.ED Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio matematyki w roku szkolnym 2020-2021 2020-11-09 15:05:36 Minął termin składania ofert
ZZP.272.59.2020.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2020-2021 2020-10-29 12:29:08 Minął termin składania ofert
ZZP.272.58.2020.ED Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio matematyki i informatyki w roku szkolnym 2020-2021 2020-10-29 12:33:50 Minął termin składania ofert
ZZP.272.60.2020.PSH Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń budynku sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza 14 - POWTÓRZENIE 2020-11-27 15:26:41 Minął termin składania ofert
ZZP.272.50.2020.MS - Dostawa wyposażenia i oprogramowania do pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego 2020-10-16 12:27:48 Minął termin składania ofert
ZZP.272.57.2020.PSH zakup i dostawa lampy wolno-stojącej bakteriobójczych/wirusobójczych UV na statywie ? przenośne 2020-10-21 18:33:07 Minął termin składania ofert
ZZP.272.56.2020.MS - Usługa pełnienia funkcji doradcy konsultanta na szczeblu powiatowym dla Powiatu Malborskiego w projekcie pn. Zostań ZAWODOWCEM 2020-10-22 14:26:19 Minął termin składania ofert
ZZP.272.54.2020.II - Zapytanie ofertowe o cenę: 1) wymiana i montaż bariery drogowej energochłonnej typu N2W3B w ilości 28mb., 2) utylizacja barier betonowych dł. ok. 8mb.; z pasa drogi powiatowej nr 2927G w miejscowości Lasowice Wlk., Gmina Malbork 2020-10-26 08:40:40 Minął termin składania ofert
ZZP.272.53.2020.DPS - Dostawa wyposażenia i środków ochrony dla Domu Pomocy Społecznej w Malborku 2020-11-30 13:24:17 Minął termin składania ofert
ZZP.272.48.2020.PSH HOLOWANIE /zapytanie/ 2020-11-30 13:47:40 Minął termin składania ofert
ZZP.272.47.2020.PSH - HOLOWANIE POJAZDÓW 2020-10-05 11:16:52 Minął termin składania ofert
ZZP.272.45.2020.PSH dostawa środków ochrony osobistej oraz wyposażenia miejsc kwarantanny w ramach Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ?Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19?. 2020-10-05 15:24:06 Minął termin składania ofert
ZZP.272.44.2020.PSH Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu pn. ?Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19?. 2020-10-05 15:23:23 Minął termin składania ofert
ZZP.272.39.2020.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pt. "Prawo jazdy kategorii B" 2020-11-30 12:48:58 Minął termin składania ofert
ZZP.272.42.2020.II - Zapytanie ofertowe o Utrzymanie pasa drogowego 2020-09-30 08:07:43 Minął termin składania ofert
ZZP.272.41.2020.II - Zapytanie ofertowe o Pielęgnację Zadrzewienia 2020-09-30 08:06:27 Minął termin składania ofert
ZZP.272.34.2020.PSH - Dostawa wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń budynku sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza 14 2020-10-26 18:18:20 Minął termin składania ofert
ZZP.272.40.2020.II - Zapytanie ofertowe o zakup i dostarczenie znaków drogowych pionowych 2020-09-04 13:29:17 Minął termin składania ofert
ZZP.272.29.2020.PSH - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz ? w zależności od potrzeb dziecka ? dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno ? Wychowawczym w Malborku 2020-08-31 08:57:29 Minął termin składania ofert
ZZP.272.37.2020.MS - Dostawa materiałów biurowych, dydaktycznych i specjalistycznych dla Powiatu Malborskiego na potrzeby realizacji projektu pn. Zostań ZAWODOWCEM 2020-08-31 14:24:26 Minął termin składania ofert
ZZP.272.36.2020.DPS Dostawa wyposażenia i środków ochrony dla Domu Pomocy Społecznej w Malborku 2020-08-06 14:29:54 Minął termin składania ofert
ZZP.272.31.2020.DPS - Dostawa wyposażenia i środków ochrony dla Domu Pomocy Społecznej w Malborku 2020-07-07 10:06:58 Minął termin składania ofert
ZZP.272.32.2020.II - z zapytanie ofertowe o cenę wykonania ścinki pobocza w ilości 5.200m2 2020-06-24 13:46:36 Minął termin składania ofert
ZZP.272.33.2020.II - Zapytanie ofertowe o cenę wykonania utwardzenia pobocza kruszywem łamanym 0/31,5 mm w ilości 150t 2020-06-24 13:07:22 Minął termin składania ofert
ZZP.272.18.2020.MS - Usługa pełnienia opiekuna w projekcie pn. Zróbmy to razem! 2020-06-26 10:59:07 Minął termin składania ofert
ZZP.272.30.2020.II - Wykonanie naprawy mostu o nr JNI 01026485 w m. Laski położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2919G rz. Święta - Laski - Kościeleczki - DK55 na terenie Powiatu Malborskiego 2020-06-24 12:15:22 Minął termin składania ofert
ZZP.272.26.2020.II - Wykonanie usługi inspektora nadzoru przy realizacji robót pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G na odcinku Nowy Staw - Brzózki dł. odcinka ok. 1,80 km 2020-06-24 13:03:16 Minął termin składania ofert
ZZP.272.25.2020.II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G na odcinku Nowy Staw - Brzózki, dł. odcinka ok. 1,80 km 2020-06-22 12:39:43 Minął termin składania ofert
ZZP.272.10.2020.MS - Remont klatek schodowych oraz korytarzy części sportowej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku wraz z remontem dachu 2020-07-06 07:54:41 Minął termin składania ofert
ZZP.272.28.2020.MS - Dostawa materiałów dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego na potrzeby realizacji projektu pn. Zostań ZAWODOWCEM 2020-07-22 10:14:41 Minął termin składania ofert
ZZP.272.27.2020.II - Zapytanie ofertowe na wykonanie naprawy mostu o nr JNI 01026485 w m. Laski położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2919G rz. Święta - Laski - Kościeleczki - DK55 na terenie Powiatu Malborskiego 2020-05-21 13:58:35 Minął termin składania ofert
ZZP.272.23.2020.MS - Zaciągniecie kredytu długoterminowego do kwoty 6.503.530 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2020-05-21 10:58:08 Minął termin składania ofert
ZZP.272.01.2020.MS - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego 2020-07-24 14:14:09 Minął termin składania ofert
ZZP.272.22.2020.II - Zapytanie o cenę wykonania usługi tj. koszenia poboczy dróg powiatowych 2020-04-27 13:51:50 Minął termin składania ofert
ZZP.272.21.2020.II - Zapytanie o cenę brutto za 1m? wykonania mechanicznej odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych 2020-04-21 14:51:37 Minął termin składania ofert
ZZP.272.20.2020.II - Oznakowanie Pionowe 2020-04-08 09:22:55 Minął termin składania ofert
ZZP.272.17.2020.II - Wykonanie usługi inspektora nadzoru przy realizacji robót pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G na odcinku Nowy Staw - Brzózki, dł. odcinka ok. 1,80km 2020-03-26 12:28:22 Minął termin składania ofert
ZZP.272.15.2020.PSH - Zapewnienie usługi hotelarskiej podczas targów branżowych/wizyt studyjnych 2020-03-27 14:05:44 Minął termin składania ofert
ZZP.272.05.2020.II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2340G na odcinku Nowy Staw - Brzózki, dł. odcinka ok. 1,8 km 2020-03-26 12:27:36 Minął termin składania ofert
ZZP.272.12.2020.MS - Zapewnienie usługi transportu na targi branżowe i wizyty studyjne 2020-03-03 12:42:55 Minął termin składania ofert
ED.042.2.2020.AW - Zapytanie cenowe: Transport osób na spotkanie akademickie dnia 29.02.2020 w Gdańsku 2020-02-14 12:22:52 Minął termin składania ofert
ZZP.272.11.2020.PSH - Zapewnienie usługi hotelarskiej podczas targów branżowych/wizyt studyjnych 2020-02-25 12:04:23 Minął termin składania ofert
ZZP.272.08.2020.II - Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych leżących w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Malborskiego 2020-03-09 11:54:09 Minął termin składania ofert
ZZP.272.07.2020.II - Zapytanie ofertowe na dostawę mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno w workach w ilości 5 Mg do remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Malborskiego 2020-02-17 12:30:09 Minął termin składania ofert
ZZP.272.09.2020.II - Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego 2020-02-07 11:25:12 Minął termin składania ofert
ZZP.272.06.2020.II - Remont nawierzchni dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2020 roku. Zadanie 1 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej grysem bazaltowym i emulsją; Zadanie 2 - Wykonanie remontu zaniżeń i kolein nawierzchni bitumicznej masą bitumiczną na gorąco 2020-02-28 10:45:14 Minął termin składania ofert
ZZP.272.03.2020.PSH -WYKONANIE USŁUGI WYCENY POJAZDÓW 2020-01-07 13:47:36 Minął termin składania ofert
ZZP.272.04.2020.EM - Zapytanie ofertowe na dostawę tablic rejestracyjnych 2020-01-16 13:31:55 Minął termin składania ofert
OR.272.64.2019.II - Remont drogi Nr 2902G (płyty) do granicy z Gminą Malbork ok. 900m 2019-12-18 14:33:42 Minął termin składania ofert
OR.272.50.2019.II - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym w 2020 roku. 2019-12-04 13:31:22 Minął termin składania ofert
OR.272.51.2019.II - zapytanie cenowe: Dostawy z opcją zakupu soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim. 2019-12-02 13:29:35 Minął termin składania ofert
OR.272.52.2019.II - zapytanie cenowe: "Dostawa z opcją zakupu piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim" 2019-12-02 13:30:50 Minął termin składania ofert
OR.272.63.2019.PSH ZAPYTANIE OFERTOWE Pn.: Usuwanie i holowanie pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 2019-11-27 11:52:43 Minął termin składania ofert
ED.042.7.2019.AW - Zapytanie cenowe na realizację usługi polegającej na transporcie osób - uczniów na spotkania akademickie - wyjazd 23.11.2019r. z Malborka do Politechniki Gdańskiej przez Uniwersytet Gdański i powrót 2019-11-20 15:15:09 Minął termin składania ofert
OR.272.62.2019.II - Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Malborku 2019-12-10 13:47:33 Minął termin składania ofert
OR.272.61.2019.PSH - Networking with Windows Server 2016; Installing and Configuring Windows Server 2012 2019-11-08 12:18:50 Minął termin składania ofert
OR.272.60.2019.II - Zapytanie ofertowe o cenę, usługi pracy polegającej na: Podcinka koron drzew z rozdrobnieniem gałęzi; Frezowanie pni; Wykonanie nowych nasadzeń i zabezpieczenie palikami. 2019-11-13 12:53:29 Minął termin składania ofert
OR.272.56.2019.PSH - Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego na potrzeby realizacji projektu pn. Zostań ZAWODOWCEM 2019-11-20 11:56:11 Minął termin składania ofert
OR.272.54.2019.PSH - Usuwanie i holowanie pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich  przechowywanie  na parkingu strzeżonym 2019-10-24 10:38:47 Minął termin składania ofert
OR.272.53.2019.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pt. Florystyka 2019-11-21 10:34:25 Minął termin składania ofert
OR.272.48.2019.II - Zapytanie ofertowe o cenę wykonania remontu wewnętrznej drogi pożarowej oraz chodnika na działce nr 5/2 przy ul. Władysława Reymonta 24 w Malborku 2019-10-30 14:15:06 Minął termin składania ofert
OR.272.49.2019.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkoleń otwartych/kursów gastronomicznych pt.: Sushi, Obsługa klienta w gastronomii, Kurs kuchni molekularnej dla Powiatu Malborskiego na potrzeby realizacji projektu pn.: Zostań ZAWODOWCEM? 2019-12-06 18:26:17 Minął termin składania ofert
OR.272.33.2019.MS - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego 2019-10-11 11:38:41 Minął termin składania ofert
OR.272.47.2019.PSH - Usuwanie i holowanie pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 2019-11-04 13:01:40 Minął termin składania ofert
OR.272.46.2019.II - Zapytanie Ofertowe: zakup i montaż bariery drogowej energochłonnej typu N2W3B w pasie drogi powiatowej nr: - 2925G w miejscowości Parszewo, Gmina Lichnowy w ilości 32 mb. i utylizacja tymczasowych barier metalowych dł. ok. 10mb., oraz - 2936G w miejscowości Złotowo, Gmina Stare Pole w ilości 36 mb. 2019-10-25 10:15:48 Minął termin składania ofert
OR.272.45.2019.II - Remont dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r Zadanie 1 Remont drogi powiatowej 2929G ( płyty ) - 0,57km odcinek Lasowice Wielkie - Szawałd Zadanie 2 Remont drogi Nr 2902G ( płyty ) do granicy z Gminą Malbork ? ok. 900m 2019-11-14 14:17:31 Minął termin składania ofert
OR.272.43.2019.DPS - "Rozbudowa stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Malborku" 2019-11-04 12:04:33 Minął termin składania ofert
Sygnatura sprawy: OR.272.44.2019.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkoleń otwartych pt. "Networking with Windows Server 2016"; ,,Installing and Configuring Windows Server 2012". 2019-12-06 17:03:17 Minął termin składania ofert
OR.272.39.2019.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio matematyki i informatyki w roku szkolnym 2019/2020 2019-10-08 14:16:16 Minął termin składania ofert
OR.272.40.2019.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2019/2020 2019-10-08 14:17:53 Minął termin składania ofert
OR.272.42.2019.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pt. "Barman Shaker" 2019-12-06 17:02:43 Minął termin składania ofert
OR.272.41.2019.II - Wykonanie usługi związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych: Remont dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r Zadanie 1: Remont drogi powiatowej 2929G (płyty) - 0,57 km odcinek Lasowice Wielkie - Szawałd; Zadanie 2: Remont drogi Nr 2902G (płyty) do granicy z Gminą Malbork ? ok. 900m 2019-11-14 11:20:25 Minął termin składania ofert
OR.272.36.2019.PSH - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkoleń otwartych/kursów gastronomicznych (...) dla Powiatu Malborskiego na potrzeby realizacji projektu pn.: "Zostań ZAWODOWCEM" 2019-12-06 15:42:51 Minął termin składania ofert
OR.272.37.2019.II - Remont dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r. Zadanie 1: Remont drogi powiatowej 2929G (płyty) - 0,57km odcinek Lasowice Wielkie - Szawałd. Zadanie 2: Remont drogi Nr 2902G (płyty) do granicy z Gminą Malbork ? ok. 900m 2019-10-04 08:02:59 Minął termin składania ofert
OR.272.38.2019.ED Dostawa Pomocy Dydaktycznych do szkolnych pracowni biologicznych i chemicznych - Zdolni z Pomorza - powiat malborski 2019-10-01 13:05:17 Minął termin składania ofert
OR.272.35.2019.ASZ - Wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu mostowego w m. Laski o nr JNI 01026485 położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2919G Nowy Staw - Laski - Kościeleczki - Malbork oraz obiektu mostowego w m. Szymankowo o nr JNI 01026473 położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2917G Lichnowy - Szymankowo - Malbork na terenie Powiatu Malborskiego 2019-09-26 14:17:29 Minął termin składania ofert
OR.272.34.2019.PSH - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Malborku 2019-08-23 14:55:49 Minął termin składania ofert
OR.272.32.2109.MS - Dostawa materiałów dydaktycznych, materiałów biurowych, literatury branżowej, testów, licencji, filmów oraz pozostałych pomocy dydaktycznych i specjalistycznych dla Powiatu Malborskiego na potrzeby realizacji projektu pn. Zostań ZAWODOWCEM 2019-08-23 14:57:27 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe o cenę wykonania utwardzenia pobocza kruszywem łamanym 0/31,5mm w ilości 130t 2019-09-02 08:37:09 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe o cenę wykonania ścinki pobocza w ilości 2.700 m2 2019-08-28 12:26:31 Minął termin składania ofert
Wykonanie usługi związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na drodze powiatowej nr 2936G w miejscowości Krzyżanowo w km 1+411. 2019-08-26 13:54:06 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę i zakup oznakowania pionowego 2019-08-14 14:33:29 Minął termin składania ofert
OR.272.27.2019.II - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na drodze powiatowej nr 2936G w miejscowości Krzyżanowo w km 1+411 2019-08-23 14:55:58 Minął termin składania ofert
!! PRZETARG SORW !!Przebudowa części pomieszczeń budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku 2019-06-24 10:15:51 Minął termin składania ofert
OR.272.22.2019.MS - Zaciągniecie kredytu długoterminowego do kwoty 7.918.563 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2019-06-19 10:19:50 Minął termin składania ofert
OR.272.25.2019.II - Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na drodze powiatowej nr 2936G w miejscowości Krzyżanowo w km 1+411 2019-07-11 13:29:56 Minął termin składania ofert
OR.272.21.2019.MS - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Malborku 2019-06-28 08:54:59 Minął termin składania ofert
Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: OR.272.15.2019.PSH - Remont dróg gminnych dojazdowych do pól położonych w obrębie Klecie, Gmina Stare Pole stanowiących działki nr: 8/8, 166, 130, 115/1 i 115/3 Sygnatura sprawy: OR.272.24.2019.PSH 2019-07-24 12:09:34 Minął termin składania ofert
ED.042.5.2019.AW - Zawiadomienie o wyborze, transport 2019-06-13 12:58:43 Minął termin składania ofert
OR.272.20.2019.II - Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu i przebudowy dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r. 2019-06-10 12:34:22 Minął termin składania ofert
ED.042.1.2019.AW - Zapytanie cenowe - transport osób (uczniów) Malbork - Filharmonia Bałtycka w Gdańsku - Malbork 2019-06-07 11:18:55 Minął termin składania ofert
OR.272.23.2019.II - Zapytanie ofertowe o cenę brutto za 1m2 wykonania mechanicznej odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych 2019-05-22 11:03:20 Minął termin składania ofert
544546-N-2019 - Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu i przebudowy dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r. 2019-06-06 07:12:24 Minął termin składania ofert
OR.272.15.2019.PSH - Remont dróg gminnych dojazdowych do pól położonych w obrębie Klecie, Gmina Stare Pole stanowiących działki nr: 8/8, 166, 130, 115/1 i 115/3 2019-08-30 18:56:26 Minął termin składania ofert
OR.272.19.2019.II Zapytanie ofertowe - Koszenie poboczy 2019-05-17 07:24:39 Minął termin składania ofert
OR.272.17.2019.PSH - Zapewnienie usługi hotelarskiej podczas targów branżowych/wizyt studyjnych 2019-12-06 16:59:54 Minął termin składania ofert
OR.272.16.2019.PSH - Dostawa literatury fachowej w ramach sieci współpracy dla Powiatu Malborskiego 2019-12-06 16:59:15 Minął termin składania ofert
OR.272.01.2019.MS - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, telewizorów, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego 2019-04-19 12:40:20 Minął termin składania ofert
OR.272.18.2019.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pt. "Prawo jazdy kategorii B" 2019-05-20 13:18:44 Minął termin składania ofert
OR.272.13.2019.ASZ - Wykonanie przeglądów okresowych obiektów mostowych oraz określenie wojskowej klasy obciążeń MLC dla obiektów mostowych leżących w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Malborskiego 2019-05-15 08:00:18 Minął termin składania ofert
OR.272.14.2019.ASZ - Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno w workach 10MG do remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Malborskiego 2019-04-16 11:12:36 Minął termin składania ofert
OR.272.11.2019.II - Wykonanie usługi związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót drogowych o nazwie: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r. 2019-04-11 11:54:57 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: Remont drogi Nr 2902G (płyty) do granicy z Gminą Malbork - ok. 900m. Remont drogi powiatowej 2929G (płyty) - 0,57km - odcinek Lasowice Wielkie - Szawałd 2019-03-20 10:40:23 Minął termin składania ofert
OR.272.12.2019.PSH - "Zapewnienie usługi hotelarskiej podczas targów branżowych/wizyt studyjnych" 2019-04-24 11:46:23 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r. 2019-03-20 14:26:31 Minął termin składania ofert
OR.272.07.2019.MS - Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: Modernizacja basenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza nr 14 2020-07-29 13:17:46 Minął termin składania ofert
OR.272.08.2019.II Przebudowa dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r. 2019-04-11 11:55:46 Minął termin składania ofert
OR.272.05.2019.MS - Świadczenie usługi transportu na targi branżowe i wizyty studyjne na potrzeby realizacji projektu pn. "Zostań ZAWODOWCEM" 2019-03-07 09:28:59 Minął termin składania ofert
OR.272.03.2019.II - Zapytanie ofertowe na wycinkę drzew z pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Malborskiego 2019-02-15 11:36:34 Minął termin składania ofert
OR.272.02.2019.MS - Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania pn. "Świadczenie usługi pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla Starostwa Powiatowego w Malborku i podległych jednostek" 2019-02-05 08:38:54 Minął termin składania ofert
OR.272.1.2019 - "Zapytanie ofertowe na dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku" 2019-01-16 14:12:42 Minął termin składania ofert
"Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Malborskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym" OR.272.47.2018.PSH 2019-01-24 11:57:11 Minął termin składania ofert
OR.272.45.2018.MS - Modernizacja basenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza nr 14 2020-05-21 09:22:31 Minął termin składania ofert
OR.272.44.2018.II - Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Malborku 2018-12-28 10:07:52 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym w 2019 roku 2018-12-31 10:21:58 Minął termin składania ofert
OR.272.43.2018.ED - Dostawa pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni biologicznych i chemicznych 2019-01-23 14:44:42 Minął termin składania ofert
OR.272.42.2018.MS - Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów Zamawiającego 2018-12-31 10:47:39 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym w 2019 roku 2018-12-06 14:20:50 Minął termin składania ofert
Wynajem pomieszczenia znajdującego się na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Malborku 2018-12-14 15:44:24 Minął termin składania ofert
OR.272.38.2018.II - Zakup i dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim 2018-11-14 14:15:39 Minął termin składania ofert
OR.272.39.2018.II - Zakup i dostawy soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych w powiecie malborskim 2018-11-14 14:15:25 Minął termin składania ofert
OR.272.37.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. "Programowanie współbieżne w języku C ++" 2018-12-20 15:23:07 Minął termin składania ofert
OR.272.34.2018 - II - Zapytanie ofertowe - Pielęgnacja zadrzewienia 2018-11-20 12:38:34 Minął termin składania ofert
OR.272.36.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pt. "Kurs Carvingu i Kuchni molekularnej" 2018-11-07 15:05:05 Minął termin składania ofert
OR.272.35.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. "Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa" 2018-11-22 09:19:33 Minął termin składania ofert
OR.272.33.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Operator Wózka Widłowego" 2018-11-14 08:30:53 Minął termin składania ofert
OR.272.32.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pt. "Barista" 2018-10-24 08:39:32 Minął termin składania ofert
OR.272.31.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pt. "Kurs języka angielskiego i niemieckiego zawodowego" 2018-10-24 08:12:56 Minął termin składania ofert
OR.272.30.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Dekorowanie artystyczne i okolicznościowe w piekarnictwie" 2018-10-31 09:57:30 Minął termin składania ofert
OR.272.29.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. "Zaawansowana administracja MySQL" 2018-11-14 08:28:36 Minął termin składania ofert
OR.272.28.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pt. "Montaż, demontaż i naprawa specjalistycznych układów elektronicznych wykonanych w technice BGA" 2018-10-31 09:56:43 Minął termin składania ofert
OR.272.25.2018.MS - Dostawa materiałów dydaktycznych, materiałów do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz materiałów biurowych dla Powiatu Malborskiego 2018-10-23 12:40:24 Minął termin składania ofert
OR.272.26.2018.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio matematyki i informatyki w roku szkolnym 2018/2019 2018-10-15 11:44:30 Minął termin składania ofert
OR.272.27.2018.ED - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2018/2019 2018-10-15 11:44:51 Minął termin składania ofert
OR.272.24.2018.MS - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeuty w zakresie terapii sensorycznej w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Malborku 2018-10-04 12:28:01 Minął termin składania ofert
OR.272.21.2018.PSH - Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Malborku 2018-11-19 11:12:44 Minął termin składania ofert
OR.272.22.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. "Zaawansowana administracja MySQL" 2018-09-19 10:22:18 Minął termin składania ofert
OR.272.20.2818.MS - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 4.745.453,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2018-10-29 09:50:14 Minął termin składania ofert
OR.272.13.2018.MS - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, telewizorów, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego 2019-01-11 09:13:46 Minął termin składania ofert
OR.272.19.2018.MS - Dostawa literatury fachowej na spotkania w ramach sieci współpracy dla Powiatu Malborskiego 2018-09-12 12:31:39 Minął termin składania ofert
OR.272.18.2018.MS - Rozbudowa Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Malborku wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, instalacjami wewnętrznymi: wodą, sanitarną i elektryczną oraz małą architekturą na dz. nr 5/1, 5/2, 4/60 i 4/61 obr. 12 przy Reymonta 24 w Malborku - ETAP II - budowa budynku zaplecza socjalnego wraz z odcinkiem drogi wewnętrznej i chodnikiem 2019-07-02 08:45:36 Minął termin składania ofert
OR.272.17.2018.MS - Dostawa Aparatu Ultrasonograficznego oraz łóżek porodowych dla Powiatu Malborskiego 2018-10-11 10:02:52 Minął termin składania ofert
OR.272.16.2018.MS - Usługa pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa i adaptacja pomieszczenia na potrzeby pracowni diagnostyki samochodowej w budynku Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Gen. De'Gaulle'a 75 w Malborku 2018-07-13 12:53:16 Minął termin składania ofert
OR.272.15.2018.MS - Przebudowa i adaptacja pomieszczenia na potrzeby pracowni diagnostyki samochodowej w budynku Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Gen. De'Gaulle'a 75 w Malborku 2018-09-03 13:55:50 Minął termin składania ofert
OR.272.12.2018.MS - Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Malborku 2018-08-02 10:23:42 Minął termin składania ofert
OR.272.14.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. "Prawo jazdy kategorii B" 2018-06-12 09:52:44 Minął termin składania ofert
OR.272.09.2018.MS - Przebudowa i adaptacja pomieszczenia na potrzeby pracowni diagnostyki samochodowej w budynku Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Gen. De'Gaulle'a 75 w Malborku 2018-06-04 12:59:20 Minął termin składania ofert
OR.272.11.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Adobe Photoshop - moduł I" 2018-06-28 14:28:55 Minął termin składania ofert
OR.272.10.2018.MS - Dostawa materiałów dydaktycznych, literatury branżowej, gier edukacyjnych materiałów do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz materiałów biurowych dla Powiatu Malborskiego 2018-05-10 13:07:21 Minął termin składania ofert
Zapytanie cenowe - transport osób do Gdańska - Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu "Zdolni z Pomorza - powiat malborski" 2018-04-20 14:42:01 Minął termin składania ofert
OR.272.08.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Animator czasu wolnego" 2018-04-27 08:48:19 Minął termin składania ofert
OR.272.07.2018.MS - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów pn. "Carving i garnirowanie potraw", "Kurs sporządzania potraw z warzyw i owoców z elementami carvingu", "Sushi", "Kuchnia meksykańska" oraz "Dekorowanie wyrobów cukierniczych" 2018-04-27 08:47:24 Minął termin składania ofert
OR.272.06.2018.MS - Zapewnienie usługi hotelarskiej podczas targów branżowych i wizyt studyjnych 2018-05-08 09:12:02 Minął termin składania ofert
Transport osób do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - zapytanie ofertowe 2018-03-06 07:35:23 Minął termin składania ofert
OR.272.05.2018.MS Świadczenie usługi transportu na targi branżowe i wizyty studyjne na potrzeby realizacji projektu pn. "Zostań ZAWODOWCEM" 2018-03-08 09:52:31 Minął termin składania ofert
OR.272.04.2018.MS Świadczenie usługi doradcy konsultanta na szczeblu powiatowym dla Powiatu Malborskiego na potrzeby realizacji projektu pn. "Zostań ZAWODOWCEM" 2018-03-20 14:56:10 Minął termin składania ofert
OR.272.03.2018.MS Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Kosztorysowanie napraw pojazdów powypadkowych" 2018-03-07 09:14:48 Minął termin składania ofert
OR.272.02.2018.MS - Budowa budynku basenu rehabilitacyjnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku przy ul. Jagiellońskiej 79/82 2018-03-15 09:54:11 Minął termin składania ofert
OR.272.01.2018 - Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku 2018-01-23 14:33:44 Minął termin składania ofert
OR.272.15.2017 - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, telewizorów, obrabiarek CNC, mebli i wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego 2018-03-28 10:14:29 Minął termin składania ofert
OR.272.34.2017 - Zakup Energii Elektrycznej dla Starostwa Powiatowego i jednostek podległych 2017-12-28 07:54:24 Minął termin składania ofert
OR.272.35.2017 - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji społecznych w roku szkolnym 2017/2018 2017-12-13 09:03:37 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio biologii, chemii i kompetencji społecznych w roku szkolnym 2017/2018 2017-12-07 13:28:52 Minął termin składania ofert
OR.272.33.2017 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Kosztorysowanie napraw pojazdów powypadkowych" 2017-12-06 15:12:18 Minął termin składania ofert
OR.272.31.2017 - Dostawa materiałów dydaktycznych, literatury branżowej, gier edukacyjnych pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznych dla Powiatu Malborskiego 2017-12-18 08:10:38 Minął termin składania ofert
OR.272.30.2017 - Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio matematyki i informatyki w roku szkolnym 2017/2018 2019-08-05 13:05:20 Minął termin składania ofert
OR.272.28.2017 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Montaż, demontaż i naprawa specjalistycznych układów elektronicznych wykonanych w technice BGA" 2017-12-07 08:13:03 Minął termin składania ofert
OR.272.27.2017 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Kosztorysowanie napraw pojazdów powypadkowych" 2017-11-09 14:13:32 Minął termin składania ofert
OR.272.29.2017 - Zapytanie ofertowe - Usuwanie i holowanie pojazdów 2017-11-13 15:05:28 Minął termin składania ofert
OR.272.26.2017 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pn. "Transport i spedycja międzynarodowa przewozy drogowe i morskie" 2017-11-07 09:00:17 Minął termin składania ofert
OR.272.25.2017 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Installing and Configuring Windows Server 2012 w roku 2017" 2017-11-30 14:38:17 Minął termin składania ofert
OR.272.24.2017 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Język SQL w bazie danych MySQL" 2017-11-28 12:41:21 Minął termin składania ofert
OR.272.22.2017 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Kurs CISCO CCNA" 2018-01-18 12:48:21 Minął termin składania ofert
OR.272.23.2017 - Świadczenie usługi pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla Starostwa Powiatowego w Malborku i podległych jednostek 2017-12-19 08:29:08 Minął termin składania ofert
OR.272.21.2017 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Microsoft Windows Server 2012 - kurs podstawowy" 2017-10-30 13:15:59 Minął termin składania ofert
RI.19.2017 Usługa transportowa przewozu uczniów na targi branżowe do Poznania w dniach 25 ? 26 września 2017 roku w ramach projektu pt. "Zostań ZAWODOWCEM" 2017-09-19 12:34:14 Minął termin składania ofert
OR.272.19.2017 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. "Kuchnia molekularna" 2017-10-06 11:48:58 Minął termin składania ofert
OR.272.18.2017 Dostawa materiałów dydaktycznych, literatury branżowej, gier edukacyjnych, pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznych dla Powiatu Malborskiego 2017-09-12 13:52:49 Minął termin składania ofert
RI.17.2017 Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Remont pracowni elektroniki i instalacji elektronicznych w budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, ul. Generała do Gaulle?a 75 2017-08-31 13:37:04 Minął termin składania ofert
OR.272.17.2017 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. Carving i garnirowanie potraw 2017-09-13 12:43:30 Minął termin składania ofert
OR.272.16.2017 - Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu pn. Kuchnia molekularna 2017-08-11 10:34:09 Minął termin składania ofert
RI.16.2017 - Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Remont pracowni elektroniki i instalacji elektronicznych w budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, ul. Generała do Gaulle 2017-08-09 11:11:51 Minął termin składania ofert
OR.272.14.2017 - Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych, literatury branżowej, pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznych dla Powiatu Malborskiego 2017-08-11 07:44:32 Minął termin składania ofert
OR.272.12.2017 Remont pracowni elektroniki i instalacji elektronicznych w budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, ul. Generała de Gaulle 2017-09-04 13:36:38 Minął termin składania ofert
15/RI/2017 Zapewnienie noclegu i wyżywienia podczas 2-dniowych targów 23-24 listopada 2017 roku w Warszawie lub okolicach (do 20 km od ul. Makowska 95, 04-307 Warszawa) 2017-07-19 11:18:46 Minął termin składania ofert
OR.272.13.2017 Świadczenie usługi szkoleniowej pn. "Operator wózka widłowego" 2017-09-05 10:51:11 Minął termin składania ofert
OR.272.9.2017 Świadczenie usługi szkoleniowej pn. "Prawo jazdy kat. B" 2017-08-31 10:35:46 Minął termin składania ofert
RI/14/2017 - Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Modernizacja sieci komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy Alei Wojska Polskiego 502 w Malborku 2017-07-07 12:13:07 Minął termin składania ofert
OR.272.11.2017 - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 2.724.947,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2017-08-08 08:41:03 Minął termin składania ofert
PE.042.1.2015.KR - Transport osób (uczniów) na Galę laureatów konkursów regionalnych w ramach projektu Zdolni z Pomorza - powiat malborski 2017-06-20 10:50:48 Minął termin składania ofert
OR.272.6.2017 - Modernizacja sieci komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy Alei Wojska Polskiego 502 w Malborku 2017-07-11 14:01:49 Minął termin składania ofert
13/RI/2017 - Zapewnienie noclegu i wyżywienia podczas 2-dniowych targów 25-26 września 2017 roku w Poznaniu lub okolicach (do 20 km od ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań) 2017-07-03 14:50:41 Minął termin składania ofert
12/RI/2017 - Zapewnienie noclegu i wyżywienia podczas 2-dniowych targów 23-24 listopada 2017 roku w Warszawie lub okolicach (do 20 km od ul. Makowska 95, 04-307 Warszawa) 2017-06-30 10:57:58 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych, literatury branżowej, testów, licencji, filmów oraz pozostałych pomocy dydaktycznych i specjalistycznych OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 2017-06-27 12:27:42 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na usługę przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pt. "Operator wózka widłowego" Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa, w ramach projektu "Zostań ZAWODOWCEM" 2017-06-30 10:57:14 Minął termin składania ofert
Zapytanie cenowe - Zapewnienie noclegu i wyżywienia podczas 2-dniowych targów 07-08 października 2017 roku w Poznaniu lub okolicach (do 20 km od ul. Głogowska 14, 60 ? 734 Poznań) 2017-05-26 14:43:35 Minął termin składania ofert
Zapytanie cenowe - Zapewnienie noclegu i wyżywienia podczas 2-dniowych targów 25?26 września 2017 roku w Poznaniu lub okolicach (do 20 km od ul. Głogowska 14, 60 ? 734 Poznań) 2017-05-26 14:44:01 Minął termin składania ofert
Zapytanie cenowe - Zapewnienie noclegu i wyżywienia podczas 2-dniowych targów 23-24 listopada 2017 roku w Warszawie lub okolicach (do 20 km od ul. Makowska 95, 04-307 Warszawa) 2017-05-26 14:44:17 Minął termin składania ofert
Zapytanie cenowe - Zapewnienie wyżywienia podczas 2-dniowych targów 01-02 czerwca 2017 roku w m. Nadarzyn lub okolicach (do 20 km od Ptak Warsaw Expo, Wolica 114 D, 05-830 Nadarzyn) 2017-06-07 13:46:04 Minął termin składania ofert
Tworzenie gier komputerowych w technologii Unity Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3, w ramach projektu Zostań ZAWODOWCEM 2017-06-07 13:46:22 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych, materiałów biurowych, literatury branżowej, testów, licencji, filmów oraz pozostałych pomocy dydaktycznych i specjalistycznych dla Powiatu Malborskiego na potrzeby realizacji projektu pn. Zostań ZAWODOWCEM 2017-05-24 08:39:15 Minął termin składania ofert
Zapewnienie noclegu i wyżywienia podczas Targów Good Game Arena Warsaw 2017 ? Targi gier komputerowych w dniach 01-02 czerwca 2017 roku 2017-04-28 12:55:45 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na usługę przeprowadzenia kursu dla nauczyciela pn. Tworzenie gier komputerowych w technologii Unity 2017-04-25 08:33:05 Minął termin składania ofert
Zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem dla 40 osób uczestników Targów Mazury Horeca Ostróda w dniach 25-26 kwietnia 2017 2017-04-19 09:46:57 Minął termin składania ofert
Zapytanie cenowe na zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem dla 40 osób - uczestników Targów Mazury Horeca Ostróda w dniach 25-26 kwietnia 2017 roku w ramach realizowanego projektu pn. Zostań ZAWODOWCEM 2017-04-05 13:20:28 Minął termin składania ofert
Przebudowa pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy Placu Słowiańskim 6 w Malborku, na dz. nr 11/6 i 12/2, obr. we. 11 jednostki ewidencyjnej Malbork 2017-10-26 13:02:11 Minął termin składania ofert
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Malborskiego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 11.04.2017 do 10.04.2021 2017-10-26 10:15:28 Minął termin składania ofert
Przebudowa pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy Placu Słowiańskim 6 w Malborku, na dz. nr 11/6 i 12/2, obr. we. 11 jednostki ewidencyjnej Malbork 2017-10-26 09:52:55 Minął termin składania ofert
Zapytanie cenowe na realizację usługi polegającej na transporcie osób w ramach projektu "Zostan ZAWODOWCEM" 2017-02-14 14:01:54 Minął termin składania ofert
ZAWIADOMIENIE - WYBÓR DRUGI - Projekt "Zdolni z Pomorza - powiat malborski". 2016-12-30 09:37:11 Minął termin składania ofert
Zapytanie cenowe 2 - transport osób/uczniów na spotkania akademickie 2016-12-02 14:58:13 Minął termin składania ofert
Zapytanie cenowe - transport osób/uczniów na spotkania akademickie 2016-11-30 14:59:58 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu odpowiednio matematyki, fizyki i informatyki w roku szkolnym 2016-2017 2016-12-05 14:56:23 Minął termin składania ofert
Sprawowanie lokalnej opieki metodyczno-pedagogicznej w projekcie "Zdolni z Pomorza - powiat malborski" na terenie Powiatu Malborskiego. 2016-11-22 11:44:32 Minął termin składania ofert
Sprawowanie lokalnej opieki metodyczno-pedagogicznej w projekcie "Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski" na terenie Powiatu Malborskiego 2016-11-23 08:58:02 Minął termin składania ofert
Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych na dz. nr 28/12, obr 13 miasta Malborka, przy ul. Jagiellońskiej 79/82 2016-08-04 15:46:22 Minął termin składania ofert
Wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w Domu Pomocy Społecznej w Malborku 2016-07-04 11:40:36 Minął termin składania ofert
Rozbudowa Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Malborku przy ul. Reymonta 24 2016-05-12 10:43:43 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.292.009,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.597.607 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2.694.402 PLN 2016-05-30 10:34:34 Minął termin składania ofert
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku 2016-01-19 11:19:12 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Malborskiego 2015-12-02 12:23:09 Minął termin składania ofert
Wstępne ogłoszenie informacyjne - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2015-09-14 08:44:39 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3.334.437,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pozyczek do kwoty 2.039.609 PLN, na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.294.828 PLN 2015-06-26 09:07:37 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Starostwa Powiatowego w Malborku 2015-04-28 15:31:23 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej piaszczysto-gliniastej o długości około 924m, poprzez wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych żelbetowych pełnych płyt wielowymiarowych 3x1,5x0,15m oraz przekop rowu o długości 222m w obrębie Kławki gmina Stare Pole 2015-03-30 08:58:54 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 5.998.971,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2.498.971,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 PLN 2014-08-14 11:35:45 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 5.998.971,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2.498.971,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 PLN 2014-06-18 11:15:57 Minął termin składania ofert
Budowa Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku z infrastrukturą towarzyszącą w granicach działki 162/19, 187/16, 187/40 obr. 12m Malbork 2014-06-23 10:34:10 Minął termin składania ofert
Budowa Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku z infrastrukturą towarzyszącą w granicach działki 162/19, 187/16, 187/40 obr. 12m, Malbork 2014-04-29 14:07:19 Minął termin składania ofert
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Malborskiego oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 11.04.2014 do 10.04.2017 2014-03-26 10:33:06 Minął termin składania ofert
Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Malborku na potrzeby Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg (ETAP I) oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego w Malborku wraz z częściową rozbiórką budynku garażowego (ETAP II) 2014-03-20 08:46:03 Minął termin składania ofert
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku 2014-01-27 11:41:53 Minął termin składania ofert
Założenie Bazy Danych Obirktów Topogrficznych 500 oraz utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT. 2013-08-27 11:40:55 Minął termin składania ofert
Remont izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, 82-200 Malbork ul. Al. Wojska Polskiego 493 2013-06-28 13:54:41 Minął termin składania ofert
Wymiana pokrycia dachu wraz z remontem detali architektonicznych - Budynek auli i sali gimnastyczej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 82-200 Malbork ul. 17 Marca 6 2013-07-03 10:38:10 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3.867,833,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym 2013 z przeznaczeniem na przebudowy i remonty dróg powiatowych 2013-07-24 08:09:44 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 5.949.507,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2013-07-24 08:09:30 Minął termin składania ofert
Remont i adaptacja na cele oświatowe pomieszczeń w budynkach Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku 2013-05-20 11:19:13 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Malborku 2013-04-09 12:51:37 Minął termin składania ofert
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku 2013-01-24 13:37:48 Minął termin składania ofert
Założenie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta i gminy Nowy Staw oraz gminy Lichnowy 2012-09-25 11:55:04 Minął termin składania ofert
Remont dróg powiatowych i chodnika zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku 2012-07-31 08:54:08 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu inwestycyjnego do kwoty 1.400.000,00PLN na finansowanie zadań inwestycyjnych 2012-08-08 11:11:40 Minął termin składania ofert
Zadanie I - Remont dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku; Zadanie II - Remont chodnika znajdującego się w pasie drogi powiatowej zarządzanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku 2012-07-04 12:49:00 Minął termin składania ofert
Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Powiatu Malborskiego 2012-06-25 14:19:49 Minął termin składania ofert
Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej na remont dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku 2012-05-29 09:50:21 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu inwestycyjnego do kwoty 400.000,00 PLN na finansowanie zadań inwestycyjnych 2012-05-31 09:41:36 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego do kwoty 150.000,00 PLN na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2337G w Lichnowach 2012-05-31 09:41:17 Minął termin składania ofert
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 3.458.300,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2012-05-31 09:40:51 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 1.500.000,00 PLN na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oraz wyposażenie Domów Dziecka 2012-05-31 09:40:23 Minął termin składania ofert
Budowa dwóch budynków socjalizacyjnych (Domów Dziecka) wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 153/58 oraz dz. 153/56 obr. 6 przy Al. Wojska Polskiego w Malborku 2012-05-09 13:53:02 Minął termin składania ofert
Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku 2012-02-17 10:26:30 Minął termin składania ofert
Wykonanie remontów nawierzchni poprzez likwidację kolein i nierówności oraz remont cząstkowy na drogach powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku. 2012-02-17 11:16:26 Minął termin składania ofert
Wszyscy razem - wykonanie przejścia łączącego pomieszczenia zespołu edukacyjno-terapeutycznego z ogólnodostępnym wejściem do Ośrodka przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW w Malborku 2012-01-10 12:37:27 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie malborskim w sezonie zimowym od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. 2011-12-27 12:02:15 Minął termin składania ofert