Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Malborku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Przyjęto


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Imię i nazwisko Głos
Tadeusz Cymański za
Mirosław Czapla za
Dariusz Duda za
Krzysztof Grylak za
Beata Kacprowicz za
Marcin Kwiatkowski za
Krzysztof Osijewski za
Radosław Rabenda za
Marek Rukat za
Andrzej Rychłowski za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Marcin Szesza nieobecny
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Tabor za
Agnieszka Tuńska-Jackowska za
Sławomir Zirra za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Rychłowski Data wytworzenia: 16-05-2024


Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum 2030 Przyjęto


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 3 0

Imię i nazwisko Głos
Tadeusz Cymański wstrzymał się
Mirosław Czapla za
Dariusz Duda za
Krzysztof Grylak wstrzymał się
Beata Kacprowicz za
Marcin Kwiatkowski za
Krzysztof Osijewski za
Radosław Rabenda wstrzymał się
Marek Rukat za
Andrzej Rychłowski za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Marcin Szesza nieobecny
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Tabor za
Agnieszka Tuńska-Jackowska za
Sławomir Zirra za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Rychłowski Data wytworzenia: 16-05-2024


Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2024 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego Przyjęto


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 0 1

Imię i nazwisko Głos
Tadeusz Cymański za
Mirosław Czapla za
Dariusz Duda przeciw
Krzysztof Grylak za
Beata Kacprowicz za
Marcin Kwiatkowski za
Krzysztof Osijewski za
Radosław Rabenda za
Marek Rukat za
Andrzej Rychłowski za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Marcin Szesza nieobecny
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Tabor za
Agnieszka Tuńska-Jackowska za
Sławomir Zirra za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Rychłowski Data wytworzenia: 16-05-2024


Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie delegowania Radnych Powiatu Malborskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Przyjęto


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 2 0

Imię i nazwisko Głos
Tadeusz Cymański za
Mirosław Czapla za
Dariusz Duda wstrzymał się
Krzysztof Grylak za
Beata Kacprowicz za
Marcin Kwiatkowski za
Krzysztof Osijewski za
Radosław Rabenda wstrzymał się
Marek Rukat za
Andrzej Rychłowski za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Marcin Szesza nieobecny
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Tabor za
Agnieszka Tuńska-Jackowska za
Sławomir Zirra za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Rychłowski Data wytworzenia: 16-05-2024


wniosek radnego Grylaka o zmianę liczby osób na 3 w Zarządzie Odrzucono


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
4 0 12

Imię i nazwisko Głos
Tadeusz Cymański za
Mirosław Czapla przeciw
Dariusz Duda przeciw
Krzysztof Grylak za
Beata Kacprowicz przeciw
Marcin Kwiatkowski przeciw
Krzysztof Osijewski przeciw
Radosław Rabenda za
Marek Rukat przeciw
Andrzej Rychłowski przeciw
Maria Seibert przeciw
Jolanta Szczypior przeciw
Marcin Szesza nieobecny
Piotr Szwedowski przeciw
Małgorzata Tabor za
Agnieszka Tuńska-Jackowska przeciw
Sławomir Zirra przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Rychłowski Data wytworzenia: 16-05-2024


wniosek radnego Grylaka o zmianę nazwy Zastępcy przewodniczącego Odrzucono


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
2 1 13

Imię i nazwisko Głos
Tadeusz Cymański za
Mirosław Czapla przeciw
Dariusz Duda przeciw
Krzysztof Grylak za
Beata Kacprowicz przeciw
Marcin Kwiatkowski przeciw
Krzysztof Osijewski przeciw
Radosław Rabenda wstrzymał się
Marek Rukat przeciw
Andrzej Rychłowski przeciw
Maria Seibert przeciw
Jolanta Szczypior przeciw
Marcin Szesza nieobecny
Piotr Szwedowski przeciw
Małgorzata Tabor przeciw
Agnieszka Tuńska-Jackowska przeciw
Sławomir Zirra przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Rychłowski Data wytworzenia: 16-05-2024


Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie Statutu Powiatu Malborskiego Przyjęto


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 0 2

Imię i nazwisko Głos
Tadeusz Cymański za
Mirosław Czapla za
Dariusz Duda za
Krzysztof Grylak przeciw
Beata Kacprowicz za
Marcin Kwiatkowski za
Krzysztof Osijewski za
Radosław Rabenda przeciw
Marek Rukat za
Andrzej Rychłowski za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Marcin Szesza nieobecny
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Tabor za
Agnieszka Tuńska-Jackowska za
Sławomir Zirra za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Rychłowski Data wytworzenia: 16-05-2024


Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr LI/370/2023 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok Przyjęto


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 1 0

Imię i nazwisko Głos
Tadeusz Cymański za
Mirosław Czapla za
Dariusz Duda za
Krzysztof Grylak za
Beata Kacprowicz za
Marcin Kwiatkowski za
Krzysztof Osijewski za
Radosław Rabenda wstrzymał się
Marek Rukat za
Andrzej Rychłowski za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Marcin Szesza nieobecny
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Tabor za
Agnieszka Tuńska-Jackowska za
Sławomir Zirra za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Rychłowski Data wytworzenia: 16-05-2024


Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2024-2033 Przyjęto


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
14 2 0

Imię i nazwisko Głos
Tadeusz Cymański za
Mirosław Czapla za
Dariusz Duda za
Krzysztof Grylak wstrzymał się
Beata Kacprowicz za
Marcin Kwiatkowski za
Krzysztof Osijewski za
Radosław Rabenda wstrzymał się
Marek Rukat za
Andrzej Rychłowski za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Marcin Szesza nieobecny
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Tabor za
Agnieszka Tuńska-Jackowska za
Sławomir Zirra za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Rychłowski Data wytworzenia: 16-05-2024


Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Malborskiego Przyjęto


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 2 1

Imię i nazwisko Głos
Tadeusz Cymański za
Mirosław Czapla za
Dariusz Duda za
Krzysztof Grylak przeciw
Beata Kacprowicz za
Marcin Kwiatkowski za
Krzysztof Osijewski za
Radosław Rabenda wstrzymał się
Marek Rukat za
Andrzej Rychłowski za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Marcin Szesza nieobecny
Piotr Szwedowski wstrzymał się
Małgorzata Tabor za
Agnieszka Tuńska-Jackowska za
Sławomir Zirra za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Rychłowski Data wytworzenia: 16-05-2024


Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu Malborskiego Przyjęto


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
15 1 0

Imię i nazwisko Głos
Tadeusz Cymański za
Mirosław Czapla za
Dariusz Duda za
Krzysztof Grylak wstrzymał się
Beata Kacprowicz za
Marcin Kwiatkowski za
Krzysztof Osijewski za
Radosław Rabenda za
Marek Rukat za
Andrzej Rychłowski za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Marcin Szesza nieobecny
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Tabor za
Agnieszka Tuńska-Jackowska za
Sławomir Zirra za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Rychłowski Data wytworzenia: 16-05-2024


Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego Przyjęto


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
16 0 0

Imię i nazwisko Głos
Tadeusz Cymański za
Mirosław Czapla za
Dariusz Duda za
Krzysztof Grylak za
Beata Kacprowicz za
Marcin Kwiatkowski za
Krzysztof Osijewski za
Radosław Rabenda za
Marek Rukat za
Andrzej Rychłowski za
Maria Seibert za
Jolanta Szczypior za
Marcin Szesza nieobecny
Piotr Szwedowski za
Małgorzata Tabor za
Agnieszka Tuńska-Jackowska za
Sławomir Zirra za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej Rychłowski Data wytworzenia: 16-05-2024