Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych dla instalacji radiokomunikacyjnej BT44389 Malbork, zlokalizowanej przy ul. Reymonta16/17 w Malborku
2 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan na dzień 01.01.2021
3 Deklaracja dostępności
4 ZZP.272/11/2021.II - Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy dróg powiatowych
5 Aktualizacja stawki dotacji obowiązującej w roku 2021 na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne
6 Nabór na stanowisko Wychowawca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
7 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2020 r. przez Zarząd Powiatu Malborskiego na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy ? po zmianach wprowadzonych przez Zarząd Powiatu Malborskiego uchwałą nr 246/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
8 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
9 ZZP.272.09.2021.MS - Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukujących, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów oraz ploterów dla Starostwa Powiatowego w Malborku
10 zawiadomienie w sprawie wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę ekstraktora wieżowego o nominale przerobowym 10 000 T/D wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz przeniesieniu trzech i montażu dwóch pras wysłodkowych wraz z budową estakady do transportu wysłodków plantatorskich oraz budową trzech ścian oporowych na terenie ?Cukrowni Malbork? przy ul. Sikorskiego 51 w Malborku na dz. nr 9/7, obr. ewid. 10, jedn. ewid. Malbork.