Mapa serwisu

STAROSTWO POWIATOWE W MALBORKU

|---Dane teleadresowe

|---Kierownictwo

|---Wydziały

|---Organizacja pracy

|---REKRUTACJA

      |---Nabór na wolne stanowisko pracy informatyka w Wydziale Organizacyjnym i Polityki Społecznej

      |---NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora w Wydziale Edukacji - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora w Wydziale Finansowym - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora w Wydziale Rozwoju i Promocji - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Biurze Rady Powiatu - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Nabór na wolne stanowisko pracy - Dyrektor Wydziału Edukacji - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji

      |---Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji

      |---Nabór na stanowisko Referent ds. pieczy instytucjonalnej, usamodzielnień i świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku

      |---Konkurs na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 Im. Tadeusza Kościuszki w Malborku, ul. Jagiellońska 94

      |---Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (2 stanowiska)

      |---Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (1)

      |---Konkurs na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku

      |---Nabór na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku

      |---Nabór na stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku

      |---Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku

      |---Konkurs na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Malborku

      |---Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku

      |---Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Polityki Społecznej - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

      |---Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku -INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Konkurs na 1 wolne stanowisko Głównego Księgowego w SOSW w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku, Al. Wojska Polskiego 502

      |---Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista pracy z rodziną

      |---Podinspektor w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w pełnym wymiarze czasu pracy - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Inspektora do spraw Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Finansowym w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista pracy z rodziną - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Konkurs na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, Al. Wojska Polskiego 493

      |---Konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku

      |---Ogłaszenie o otwartym i konkurencyjnym nabórze na wolne stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, ul. 17 marca 6 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

      |---Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora do spraw Księgowości w Wydziale Finansowym w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Pracy Podinspektora do spraw organizacji transportu drogowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku - UWAGA: NASTĄPIŁA ZMIANA KRYTERIÓW NABORU - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora do spraw organizacji transportu drogowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Otwarty i Konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17 - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Pracy - Inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku w pełnym wymiarze czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork - INFORMACJA O WYNIKU NABORU

      |---Otwarty i Konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy na stanowisku Dyrektora Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKU NABORU

      |---Otwarty i Konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy na stanowisku Dyrektora Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKU WYBORU

      |---Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku w pełnym wymiarze czasu pracy - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Ogłoszenie konkursu na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |---Ogłoszenie konkursu na stanowisku księgowej w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku - INFORMACJA O WYNIKU NABORU

      |---Starosta Powiatu Malborskiego OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

      |---Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku

      |---Starosta Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Referacie Organizacji, Nadzoru i Spraw Społecznych - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

      |---Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku - INFORMACHA O WYNIKACH KONKURSU

      |---Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

      |---Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

      |---Starosta Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Radcy Prawnego w Starostwie Powiatowym w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

      |---Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

      |---Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku, ul. 17 marca 6 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

      |---Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku, Al. Wojska Polskiego 493 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

      |---Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

      |---Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku, ul. 17 Marca 6 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

      |---Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku, Al. Wojska Polskiego 493 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

      |---Zarząd Powiatu malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku, Al. Wojska Polskiego 502 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

      |---Zarząd Powiatu Malborskiego Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku, Pl. Narutowicza 14 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

      |---Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku, Al. Wojska Polskiego 493 - INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

      |---P.O. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Referenta ds. technicznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Malborku - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

      |--- Starosta Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

|---Zamówienie publiczne

System Rada

|---Radni

|---Komisje

|---Głosowania

|---Interpelacje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Sesje Rady

|---Protokoły

|---Uchwały

|---Projekty uchwał

POWIAT

|---Informacje ogólne

|---Zarząd Powiatu

      |---VI Kadencja 2018-2023

      |---V Kadencja 2014-2018

      |---IV Kadencja 2010-2014

|---Podstawy prawne

|---Budżet Powiatu

INFORMACJE

|---Ogłoszenia

|---Bezpłatna pomoc prawna

|---Informacje geodezyjne

      |---Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych

|---Biuro Rzeczy Znalezionych

|---Usuwanie i holowanie pojazdów

|---Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców

|---Ewidencja Stacji Kontroli Pojazdów

|---Rejestr zgłoszeń obiektów art. 29

|---Skargi, Wnioski i Petycje

|---Wystąpienia pokontrolne

|---Udostępnianie informacji publicznych

|---Podstawowa kwota dotacji

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Oświadczenia majątkowe sekretarza powiat, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty

            |--- Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009

            |---Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010

            |---Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018

            |---Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017

            |---Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016

            |---Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015

            |---Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2014

            |---Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013

            |---Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012

            |---Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011

      |---Oświadczenia Radnych Powiatu oraz Członków Zarządu Powiatu

            |---VI Kadencja 2018-2023

            |---V Kadencja 2014-2018

            |---IV Kadencji (2010-2014)

|---Stowarzyszenia

      |---Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

      |---Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

      |---Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

      |---Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

      |---Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

OCHRONA ŚRODOWISKA

|---Ogłoszenia i zawiadomienia

|---Pozwolenia zintegrowane

|---Finansowanie

|---Plany, programy, sprawozdania

|---Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

|---Wnioski

|---Opłaty za korzystanie ze środowiska

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

|---Instytucje podległe

|---Placówki edukacyjne

WYBORY

|---Wybory 2018

|---Wybory 2014

Dane historyczne

|---Terminarz posiedzeń Komisji

|---Rada powiatu

      |---Rada Powiatu Malborskiego i Komisje Rady Powiatu

            |---V Kadencja 2014-2018

            |---IV Kadencja 2010-2014

      |---Sesje Rady Powiatu

            |---Zawiadomienia o sesji

|---ARCHIWUM BIP