27.12.2017 godz. 14:15 Komisja Gospodarki, Budżetu

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu, odbędzie się w dniu 27.12.2017r. o godz. 1415 w Starostwie Powiatowym w Malborku.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2018 r. - referuje Paweł Szarmach, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających obowiązujących w 2018r. - referuje Paweł Szarmach, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat rocznych naliczonych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd dla DPS w Malborku - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat rocznych naliczonych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd dla PUP w Malborku - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie zmiany WPF na lata 2017 -2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lichnowy - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie udzielenia przez Powiat Malborski pomocy finansowej Gminie Stare Pole, Gminie Lichnowy, Gminie Miłoradz, Gminie Nowy Staw z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 12. Stanowisko Zarządu Powiatu Malborskiego w sprawie opinii Komisji i wniosków radnych.

 13. Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku -Uchwała Nr 189/p119/F/V/17 z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Malborskiego na lata: 2018 - 2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 14. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie przyjęcia WPF Powiatu Malborskiego na lata 2018 - 2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 15. Stanowisko Zarządu Powiatu Malborskiego w sprawie opinii Komisji i wniosków radnych.

 16. Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku -Uchwała Nr 190/p119/P/V/17 z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 17. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2018 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 18. Sprawy różne.

 19. Zakończenie posiedzenia.

 

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 1868).

 

Z poważaniem,

Przewodnicząca Komisji Gospodarki, Budżetu

Jolanta Szczypior

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Zawiadomienie Komisja Budżetowa 27.12.2017 godz 14-15.pdf 2017-12-20 11:48:21 pobrano 85 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 20-12-2017 11:48:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 20-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 20-12-2017 11:49:12