14-11-2017 godz. 13:00 - Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu odbędzie się w dniu 14.11.2017r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Malborku.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji przez Powiat Malborski zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 oraz o przygotowaniu placówek oświatowo - wychowawczych do roku szkolnego 2017/2018 - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 Specjalnej w Malborku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5 Specjalną funkcjonującą w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 Specjalnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Malborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 funkcjonującą w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Tadeusza Kościuszki w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy funkcjonującą w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Malborku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Malborku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 12. Sprawy bieżące.

 13. Zakończenie posiedzenia.

 

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz. 1868).

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  oraz Strategii Rozwoju Powiatu

Sławomir Zirra

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Zawiadomienie Komisja Edukacji 14-11-2017 godz 13-00.pdf 2017-11-09 10:57:47 pobrano 61 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 09-11-2017 10:57:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 09-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 09-11-2017 10:58:41