Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.08.2017r. godz. 13:00

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję

XXIV Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się

w dniu 30 sierpnia 2017r. (środa) o godz. 1300

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Przedstawienie informacji o realizacji zadań powiatu malborskiego w zakresie gospodarki wodnej, leśnictwa i rybactwa śródlądowego w 2016 roku - referuje Beata Zakrzewska, p.o. dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

 8. Przedstawienie informacji o stanie przygotowań i nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2017/2018 - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 9. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Malborskiego do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Czas na nowe kwalifikacje”, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie”, Działanie 5.5. „Kształcenie ustawiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach konkursu nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16 - referuje Joanna Reszka, dyrektor PUP w Malborku.

 10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu funkcjonującym przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku - referuje Wioletta Klepacka, dyrektor DPS.

 11. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania 2017 roku - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR.

 12. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za I półrocze 2017 roku - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 13. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Malborskiego za I półrocze 2017 roku - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 14. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 15. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu

 16. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2017-2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 17. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie objęcia dodatkowych udziałów spółki Powiatu Malborskiego pod nazwą Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Malborku - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 18. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Gminie Lichnowy - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 19. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 21. Wolne wnioski i oświadczenia.

 22. Zamknięcie XXIV sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Bogdan Kułakowski

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik 30-08-2017 godz 13-00 - Sesja XXIV.pdf 2017-08-24 08:18:33 pobrano 96 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 24-08-2017 08:18:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 24-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 24-08-2017 08:19:44