30-08-2017 godz. 12:00 - Komisja Gospodarki, Budżetu

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu, odbędzie się w dniu 30.08.2017r. o godz. 1200 w Starostwie Powiatowym w Malborku.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Malborskiego do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Czas na nowe kwalifikacje”, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie”, Działanie 5.5. „Kształcenie ustawiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach konkursu nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16 - referuje Joanna Reszka, dyrektor PUP.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu funkcjonującym przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku - referuje Wioletta Klepacka, dyrektor DPS.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania 2017 roku - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR.

 6. Analiza wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2017 roku - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 7. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Malborskiego za I półrocze 2017 roku - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2017-2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie objęcia dodatkowych udziałów spółki Powiatu Malborskiego pod nazwą Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Malborku - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 12. Zaopiniowanie projektu uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Gminie Lichnowy - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 13. Zaopiniowanie projektu uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 14. Sprawy różne.

 15. Zakończenie posiedzenia.

 

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: Art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm. ).

 

Z poważaniem,

Przewodnicząca Komisji Gospodarki, Budżetu

Jolanta Szczypior

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik 30-08-2017 gogz 12-00 - Komisja Gospodarki.pdf 2017-08-24 08:00:15 pobrano 97 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 24-08-2017 08:00:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 24-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 24-08-2017 08:00:57