28-08-2017 godz. 12:30 - Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu odbędzie się w dniu 28.08.2017r. o godz. 1230 w Starostwie Powiatowym w Malborku.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Malborskiego do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Czas na nowe kwalifikacje”, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie”, Działanie 5.5. „Kształcenie ustawiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach konkursu nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16 - referuje Joanna Reszka, dyrektor PUP w Malborku.

 4. Informacja o realizacji zadań powiatu malborskiego w zakresie gospodarki wodnej, melioracji, leśnictwa i rybactwa śródlądowego w 2016 roku - referuje Beata Zakrzewska, po. dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

 5. Informacja o naborze do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2017/2018 - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 6. Wybór przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu do komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty.

 7. Wnioski Komisji do budżetu powiatu malborskiego na 2018 rok.

 8. Informacja o przeprowadzonych remontach i inwestycjach w placówkach oświatowych oraz przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego - referuje Rozalia Ćwirko - Godycka, dyrektor Wydziału Finansowego.

 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za I półrocze 2017 roku - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Malborskiego za I półrocze 2017 roku - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 11. Sprawy bieżące.

 12. Zakończenie posiedzenia.

 

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: Art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.)

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu

Sławomir Zirra

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik 28-08-2017 godz 12-30 - Komisja Edukacji.pdf 2017-08-24 07:56:17 pobrano 97 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 24-08-2017 07:56:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 24-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 24-08-2017 07:57:28