23.05.2017 - posiedzenie Komisji Rewizyjnej - po wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 23 maja 2017r., po wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych w Starostwie Powiatowym w Malborku.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  3. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Nr 22/2017.

  4. Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

  5. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

  6. Przedstawienie Uchwały Nr 044/p119/R/IV/17 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2016 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

  7. Informacja z dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – w 2016 roku - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

  8. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2016r. - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

  9. Opracowanie opinii i przyjęcie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu malborskiego za 2016r. – referuje przewodniczący Komisji, Marek Rukat.

 

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: Art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.)

 

                                                                            Z poważaniem,

                                                           Przewodniczący 

                                                         Komisji Rewizyjnej 

                                                                      Marek Rukat

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Zawiadomienie Komisja Rewizyjna 23.05.2017.pdf 2017-05-18 14:15:56 pobrano 89 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Artur Grabowski 18-05-2017 14:15:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 18-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Artur Grabowski 18-05-2017 14:24:47