23-05-2017 godz. 13:00 Komisje Stałe Rady Powiatu

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Powiatu, odbędzie się w dniu 23.05.2017r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Malborku.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok – referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
  1. Informacja z dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa – w 2016 roku – referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
  2. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2016r. - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
  3. Przedstawienie Uchwały Nr 044/p119/R/IV/17 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2016 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2016 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
  1. Sprawy bieżące.
  2. Zakończenie posiedzenia.

(Materiały dotyczące powyższego posiedzenia zostały dostarczone radnym w terminach wcześniejszych)

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zmianami).

 

Z poważaniem,

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu
Sławomir Zirra

Przewodnicząca Komisji Gospodarki, Budżetu
Jolanta Szczypior

Przewodniczący Bezpieczeństwa publicznego, Transportu i Komunikacji
Andrzej Zakrzewski

Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Społecznej i Ochrony Zdrowia
Krzysztof Osijewski

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Zawiadomienie Komisje Stałe Rady - 23-05-2017 godz 13-00.pdf 2017-05-16 14:55:36 pobrano 99 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 16-05-2017 14:55:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 16-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 16-05-2017 15:03:47