27.04.2017 godz. 11:00 - Komisja Gospodarki, Budżetu

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu, odbędzie się w dniu 27.04.2017r. o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Malborku.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. o.o. w Malborku w roku 2016 oraz perspektywy jego rozwoju - referuje Paweł Chodyniak, prezes PCZ Sp. z o.o. w Malborku.

 4. Informacja o stanie dróg Powiatu Malborskiego oraz o bieżącej realizacji zadań w zakresie jego poprawy w 2017 roku - referuje Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie powierzenia Gminie Nowy Staw zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - koszenie poboczy - referuje Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Malborskiego - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie udzielenia przez Powiat Malborski pomocy finansowej Gminie Stare Pole, Gminie Miłoradz i Gminie Nowy Staw z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - referuje Beata Zakrzewska, po. dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały rady o zmianie uchwały w sprawie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Powiacie Malborskim - referuje Beata Zakrzewska, po. dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2004 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 21 lipca 2004 r. - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/193/2017 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

 12. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 13. Zaopiniowanie projektu uchwały rady w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 14. Zaopiniowanie projektu uchwały intencyjnej rady powiatu malborskiego w sprawie wyrażenia woli współfinansowania zadania „Przebudowa Mostu Tczewskiego" - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 15. Sprawy bieżące.

 16. Zakończenie posiedzenia.

 

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: Art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm. ).

 

Z poważaniem,

Przewodnicząca

Komisji Gospodarki, Budżetu

 

Jolanta Szczypior

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Zawiadomienie - Komisja Gospodarki 27-04-2017 godz 11-00.pdf 2017-04-20 15:05:38 pobrano 142 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 20-04-2017 15:05:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 20-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 20-04-2017 15:06:13