Zawiadomienie o XX Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.03.2017r. godz. 13:30

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego
Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r.
poz. 814 z późn. zm.) zwołuję

XX Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się

w dniu 30 marca 2017r. (czwartek) o godz. 1330

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,
z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Powiatu.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Przedstawienie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Malborku za 2016 rok - referuje Michał Zapolski, Komendant Powiatowej Policji w Malborku.

 8. Przedstawienie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach bezpieczeństwa pożarowego Powiatu Malborskiego w 2016 roku - referuje Mariusz Dzieciątek, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Malborku.

 9. Przedstawienie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Malborskiego za 2016 rok - referuje Elżbieta Zybko, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku.

 10. Przedstawienie sprawozdania Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Malborskiego za 2016 rok - referuje Marek Wirkus, Komendant Społecznej Straży Rybackiej w Malborku.

 11. Przedstawienie sprawozdania o działalności Państwowej Straży Rybackiej za 2016 roku - referuje Andrzej Bartmański, Komendant Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Malborku.

 12. Przedstawienie informacji o działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego w 2016 roku - referuje Waldemar Nowakowski, Powiatowy Inspektor Weterynarii.

 13. Przedstawienie informacji o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy oraz sytuacji na rynku pracy w powiecie malborskim za 2016 rok - referuje Joanna Reszka, dyrektor PUP w Malborku.

 14. Przedstawienie informacji o ustawowej realizacji zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku w 2016 roku - referuje Ryszard Ślązak, przewodniczący PZdsOoN.

 15. Przedstawienie informacji o działalności Domu Pomocy Społecznej w Malborku w 2016 roku - referuje Wioletta Klepacka, dyrektor DPS w Malborku.

 16. Przedstawienie informacji o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Malborku w 2016 roku - referuje Małgorzata Wilk, kierownik WTZ.

 17. Przedstawienie informacji o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Malborku w 2016 roku - referuje Anna Niklewska, Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

 18. Przedstawienie sprawozdania z działalności pieczy zastępczej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR.

 19. Przedstawienie informacji w zakresie oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR.

 20. Podjęcie uchwały rady w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2017 roku - referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Malborskim na lata 2016-2026''- referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR.

 22. Przedstawienie sprawozdania z realizacji w latach 2015-2016 „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Malborskiego na lata 2015 - 2018” - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 23. Podjęcie uchwały rady w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 24. Podjęcie uchwały rady w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 25. Podjęcie uchwały rady w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Gminie Lichnowy - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 26. Podjęcie uchwały rady w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części dróg powiatowych Nr: 2340G - ul. Gdańska , ul. Mickiewicza, 2926G - ul. Lipowa, 2919G - ul. Matejki przebiegających na terenie Powiatu Malborskiego w Gminie Nowy Staw - referuje Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatu.

 27. Podjęcie uchwały rady w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2017 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 28. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok - - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 29. Podjęcie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 30. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 31. Podjęcie uchwały rady w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Gminie Miłoradz - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 32. Informacja o frekwencji radnych za 2016 rok - referuje Bogdan Kułakowski, przewodniczący Rady.

 33. Sprawozdania z prac w 2016 roku:

  1. Komisji Stałych Rady - referują przewodniczący Komisji Stałych.

  2. Komisji Statutowo - Regulaminowej - referuje przewodniczący Komisji Włodzimierz Załucki.

  3. Komisji Rewizyjnej - referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

  4. Rady Powiatu Malborskiego - referuje Bogdan Kułakowski, przewodniczący Rady.

 34. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego - referuje Bogdan Kułakowski, przewodniczący Rady Powiatu.

 35. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 36. Wolne wnioski i oświadczenia.

 37. Zamknięcie XX sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: Art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.).

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Bogdan Kułakowski

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Zawiadomienie - Sesja XX.pdf 2017-03-23 14:35:19 pobrano 128 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 23-03-2017 14:35:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 23-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 23-03-2017 14:36:35