Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 07.09.2016r. godz. 13:00

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814) zwołuję

XIV Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się

w dniu 07 września 2016r. (środa) o godz. 1300

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z XII i XIII sesji Rady Powiatu.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Przedstawienie informacji o realizacji zadań powiatu malborskiego w zakresie gospodarki wodnej, leśnictwa i rybactwa śródlądowego w 2015 roku – referuje Beata Zakrzewska, p.o. dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

 8. Przedstawienie informacji o stanie przygotowań i nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2016/2017 – referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 9. Podjęcie uchwały rady w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie malborskim - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 10. Podjęcie uchwały rady w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), w ramach Działania 5.2. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”, konkurs nr RPPM.05.02.02-IZ-01-22-001/15 – referuje Joanna Reszka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

 11. Podjęcie uchwały rady w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.09.2016r. do 31.12.2016r. – referuje Paweł Szarmach, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.

 12. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za I półrocze 2016 roku – referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 13. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Malborskiego za I półrocze 2016 roku - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 14. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 15. Podjęcie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 16. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2016 - 2030 – referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 17. Podjęcie uchwały rady w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w sprawie skargi – referuje Bogdan Kułakowski, przewodniczący Rady Powiatu.

 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 19. Wolne wnioski i oświadczenia.

 20. Zamknięcie XIV Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: (Art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814).

 

Z poważaniem,

Przewodniczący

Rady Powiatu Malborskiego

 

Bogdan Kułakowski

 

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik ZAWIADOMIENIE - SESJA x.pdf 2016-08-31 15:21:00 pobrano 183 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Artur Grabowski 31-08-2016 15:21:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 31-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Artur Grabowski 31-08-2016 15:24:28