Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 28.06.2012 godz. 15:00

Rada Powiatu Malborskiego
Pl. Słowiański 17 82-200 Malbork
tel. (055) 646-0-414
br@powiat.malbork.pl

Malbork, dnia 19.06.2012r.

BR.0002.4.2012

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

zwołuję

XVI Sesję Rady Powiatu Malborskiego,

która odbędzie się dnia 28 czerwca 2012r. o godz. 1500

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,
z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Podsumowanie współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim - wystąpienie Pana Zbigniewa Chrzanowskiego, Członka Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu.

 3. Stwierdzenie prawomocności.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie Protokołu z XV Sesji Rady Powiatu.

 6. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

 7. Interpelacje i zapytania.

 8. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 r. oraz uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2011 rok:

 1. Projekt uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 rok - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu

 2. Przedstawienie Uchwały Nr 086/p119/R/II/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25.04.2012r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2011 rok - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu

 3. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2011r. - referuje Ryszard Dominik, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

 4. Przedstawienie informacji z dokonywanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa w 2011 roku - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu.

 5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej - referuje Mirosław Jasiński, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 6. Przedstawienie Uchwały Nr 127/p119/A/II/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego- referuje Piotr Szwedowski, Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego.

 7. Projekt uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2011 rok - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu

 8. dyskusja.

 9. głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 rok.

 1. głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2011 rok.

 1. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2012-2027 - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu.

 2. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu.

 3. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku przez Powiat Malborski dla Gminy Malbork - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu.

 4. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 rok- referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu.

 5. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok - referuje Anna Załęska, Skarbnik Powiatu.

 6. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.08.2012r. do 31.12.2012r. - referuje Bartosz Murawski, Kierownik Referatu Organizacji, Nadzoru i Spraw Społecznych.

 7. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, Naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 8. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, Naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 9. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, Naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/163/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. dot. Utworzenia Punktu Przedszkolnego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, Naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji i Kultury.

 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 12. Wolne wnioski i oświadczenia.

 13. Zamknięcie XVI Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 22-06-2012 09:16:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Marszałkowska 19-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 22-06-2012 09:19:21