Decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 7 tiret czwarte ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późniejszymi zmianami) od dnia 5 września 2014 r. Starosta udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej decyzje udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519 z późniejszymi zmianami)

Decyzje Starosty Malborskiego udzielające lub zmieniające pozwolenia zintegrowane:

 1. Decyzja znak: OS.6222.1.2017.JP z dnia 05.06.2017 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla KSC S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”
 2. Decyzja znak: OS.6222.2.2015.JP z dnia 16.03.2016 r.- zmiana pozwolenia zintegrowanego dla ECO Malbork Sp. z o.o. – tekst jednolity
 3. Decyzja znak: OS.6222.1.2015.JP z dnia 31.12.2015 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla KSC S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”
 4. Decyzja znak: OS.6222.1.2014.JP z dnia 03.12.2014 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla KSC S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”
 5. Decyzja znak: OS.6222.1.2014.EA z dnia 03.12.2014 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla ECO Malbork Sp. z o.o.

Wykaz decyzji wydanych dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Malborku wydanych w latach 2006-2013:

 1. Decyzja znak: OS 7680/1/05/06-25 z dnia 21.09.2006 r. - pozwolenie zintegrowane dla KSC S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”
 2. Decyzja znak: OS 7680/1/07-8 z dnia 03.12.2007 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla KSC S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”
 3. Decyzja znak: OS 7680/5/09-4 z dnia 20.11.2009 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla KSC S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”
 4. Decyzja znak: OS 7680/2/10-4 z dnia 17.11.2010 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla KSC S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”
 5. Decyzja znak: OS 6222.2.2011.4 z dnia 18.11.2011 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla KSC S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”
 6. Decyzja znak: OS 6222.1.2012.4 z dnia 12.12.2012 r. - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla KSC S.A. Oddział „Cukrownia Malbork”

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 20-04-2018 13:35:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Popławska 20-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 20-04-2018 14:39:37