Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zgłoszeń art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a - prawo budowlne

             
             
             

Lp.

Data doręczenia zgłoszenia

 

Inwestor

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

324 04.02.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 224, obr. ewid. 0010 Nowa Wieś, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. Budowa linii kablowej nN - 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego.   Brak sprzeciwu 12.02.2021r.
325 11.02.2021r. Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Dz. nr 30/34, 6/2, 191/6, 111/4, 110, obr. 1, 3 i Grobelno, jedn. ewid. Malbork Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 110 PE w miejscowości Grobelno.   Brak sprzeciwu 04.03.2021r.
326 16.02.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 1/3, 1/4, 1/5, 66/3, 67/1, 67/2, 67/3 obręb ewid. 0001 Cisy, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV oraz przebudowie linii napowietrznej nn 0,4kV w celu zasilenia działki 66/3 i 66/4 w m. Cisy, gm. Malbork.   Brak sprzeciwu 09.03.2021r.
327 16.02.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 1/3, 1/4, 1/5, 66/3, 67/1, 67/2, 67/3, obr. ewid. 0001 Cisy, jedn. ewid. 220904_2 Malbork Gmina Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV w celu zasilenia działki 66/3 i 66/4 w m. Cisy.   Brak sprzeciwu 09.03.2021r.
328 18.02.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 200/2 obręb ewid. 0010 Nowa Wieś, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN - 0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego w m. Nowa Wieś Malborska na dz. 16/3 gm. Malbork.   Brak sprzeciwu 11.03.2021r.
329 22.02.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 40/24, 40/33, 200/2, obr. ewid. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork Budowa sieci elektroenergetycznej (linii kablowej podziemnej) nn 0,4 kV do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych.   Brak sprzeciwu 15.03.2021r.
330 02.03.2021r. Gmina Malbork Dz. nr 111/4, 110, 64/8, obr. ewid. Grobelno, jedn. ewid. Malbork Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej.   Brak sprzeciwu 24.03.2021r.
331 02.03.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 48/1, 46, obr. ewid. 0006 Nowy Staw, dz. nr 2/8, obr. ewid. 0001, j. ewid. Nowy Staw Budowa sieci elektroenergetycznej do domu jednorodzinnego w Nowym Stawie.   Brak sprzeciwu 24.03.2021r.
332 03.03.2021r. Bogdan Kowalski Dz. nr 53/3, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 54/8, 54/9, 54/10, 54/11, 109/1 obr. ewid. 0003 Grobelno, jed. ewid. 220904_2 Malbork-G. Budowa sieci wodociągowej  z przyłączami.   Brak sprzeciwu 25.03.2021r.
333 03.03.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 71, 65, 48, 58/2, 55/6, 55/11 obr. ewid. 0005 Kamionka, jedn. ewid. 220904_2 Malbork-G. Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV oraz budowa linii kablowych nn-0,4 kV w m. Kamionka gm. Malbork w celu przyłączenia do sieci budynku mieszkalnego.   Brak sprzeciwu 25.03.2021r.
334 04.03.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 68/12, 69/42 obr. ewid. 0005, jedn. ewid. 220901_1Malbork. Budowa  sieci, remont stacji transformatorowej oraz przebudowa linii kablowej na dz nr 69/42, 68/12, obr. 5, Malbork.   Brak sprzeciwu 26.03.2021r.
335 11.03.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 1, obr. ewid. 0004, jedn. ewid. Nowy Staw Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV.   Brak sprzeciwu 02.04.2021r.
336 11.03.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 140/42, 213/30, obr. ewid. 11, jedn. ewid. Malbork Budowa linii kablowej zasilającej budynek Ratusza Staromiejskiego w Malborku.   Brak sprzeciwu 11.03.2021r.
337 17.03.2021r. Energa-Oświetlenie Sp.zo.o. Dz. nr 59, obr. ewid. Krzyżanowo, jedn. ewid. Stare Pole Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV.   Brak sprzeciwu 08.04.2021r.
338 24.03.2021r. Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Dz. nr 94/12, 94/21, obr. ewid. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork-G Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE zasilającego budynki mieszkalne.   Brak sprzeciwu 14.04.2021r.
339 13.04.2021r. Energa-Operator S.A. dz. 17/9, 17/5, 17/22, 17/16, obr. ewid. Grobelno, j. ewid. Malbork Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Grobelno, dz. 17/11, 17/12, 17/13, 17/14, 17/15, 17/17, 17/18, 17/19, 17/20, 17/21 gm. Malbork,   Brak sprzeciwu 05.05.2021r.
340 14.04.2021r. Energa-Operator S.A. dz. nr 165/9, 165/11, 169/4, 169/1, 65/16, 110, 58/13, 58/5, 57/3, 47/3, 53/3, obr. ewid. Grobelno, jedn. ewid. Malbork G Budowa linii kablowej zasilającej budynki mieszkalne na dz. 57/9-58/12, 53/4-54/6, obr. Grobelno, jedn. Malbork-G   Brak sprzeciwu 06.05.2021r.
341 19.04.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 207/3, 208/7, 208/14, 209/11, 211, 216/1, 217/1, 218, 328, obr. ewid. 18, jedn. ewid. Malbork Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w celu zasilania budynku mieszkalnego w m. Malbork, ul. Szeroka.   Brak sprzeciwu 11.05.2021r.
342 19.04.2021r. Centralny Wodociąg Żuławski Sp.zo.o. Dz. nr 99, 83/5, obr. ewid. Szymankowo, jedn. ewid. Lichnowy Budowa sieci wodociągowej przy ul. Bohaterów Września 1939r.   Brak sprzeciwu 11.05.2021r.
343 07.05.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 9,71, 72/3, 72/2, 72/12, 72/15, 72/5, obr. Cisy, j. ewid. Malbork Gmina Budowa linii kablowej nn 0,4 kV.   Brak sprzeciwu 31.05.2021r.
344 12.05.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 93/12, 93/37, 93/38, 93/39, 93/42, 214, obr. Nowa Wieś, MAlbork Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w celu zasilania budynków mieszkalnych.   Brak sprzeciwu 04.06.2021r.
345 24.05.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 7/3, 385/4, 358/2, obr. 7, Malbork Budowa linii kablowej 0,4 kV.   Brak sprzeciwu 14.06.2021r.
346 26.05.2021r. Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Dz. nr 235, obr. ewid. Kościeleczki, jedn.ewid. malbork Budowa gazociągu ś/ć dn 63PE zasilającego budynki mieszkalne.   Brak sprzeciwu 16.06.2021r.
347 02.06.2021r. Jan i Teresa Majewscy Dz. nr 8/35, obr. Nowa Wieś, jedn. ewid. Maslbork Budynek mieszkalny jednorodzinny.   Brak sprzeciwu 25.06.2021r.
348 28.06.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 83, 148, 112, obr. Złotowo, Stare Pole Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego dwurodzinnego.   Brak sprzeciwu 20.07.2021r.
349 01.07.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 200/2, 201/2, obr. Nowa Wieś, Malbork-G Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN -0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego w m. nowa Wieś na dz. 246/1, gm. Malbork   Brak sprzeciwu 23.07.2021r.
350 05.07.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 119/1-119/4, obr. Dąbrowa, Lichnowy Budowa linii kablowej nN do budynków mieszkalnych jednorodzinnych.   Brak sprzeciwu 27.07.2021r.
351 07.07.2021r. Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Dz. nr 29. 46,obr. 6, dz.  2/3, obr. 1, Nowy Staw Budowa gazociągu n/c dn 110 PE zasilającego budynki mieszkalne.   Brak sprzeciwu 28.08.2021r.
352 09.07.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 283, 309/10, 309/15, 309/17, 309/18, 309/19, 309/20, 309/21, 309/26, 309/27, 309/3, 309/4, 309/5, 309/6, 309/9, 8/339, 8/340, 8/342, 8/343, 8/346, 8/348, 8/349, 8/384, 8/272, 309/1, 309/2, 8/347, 309/16, 278, 282, obr. Nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych.   Brak sprzeciwu 30.07.2021r.
353 12.07.2021r. Energa-Operator S.A. dz. nr 105/19, 105/221, 116/24, 116/28, obr. nowa Wieś, jedn. ewid. Malbork Gmina Budowa linii kablowej nN do budynków mieszkalnych jednorodzinnych.   Brak sprzeciwu 02.08.2021r.
354 27.07.2021r. ECO Malbork Sp.zo.o. Dz. nr 191/24, 186/2, 193/2, obr. 12, j. ewid. Malbork Budowa sieci ciepłowniczej, rozdzielczej.   Brak sprzeciwu 18.08.2021r.
355 02.08.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 2/15, 2/16 obr. ewid. 0002, jedn. ewid. Malbork, dz. nr 6 obr. ewid. 0001, jedn. ewid. Malbork.

Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV elektroenergetycznej do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

  Brak sprzeciwu 24.08.2021r.
356 06.08.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 69/42, 69/70, 69/39, 69/24, 69/47, 69/10, 69/18 obr. ewid. 0005, jedn. ewid. Malbork. Budowa linii kablowej nn-0,4 kV elektroenergetycznej w m. Malbork , ul. Daleka.   Brak sprzeciwu 30.08.2021r.
357 13.09.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 221/48, 221/26 obr. 18, Malbork, dz. 310/4, obr. Nowa Wieś, Malbork Budowa linii kablowej 0,4 kV.   Brak sprzeciwu 04.10.2021r.
358 13.09.2021r. Energa Oświetlenie Sp.zo.o. dz. nr 9/1, 75, 154, 66, obr. Stara Kościelnica, Miłoradz Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0, 0,4 kV oświetlenia drogowego.   Brak sprzeciwu 04.10.2021r.
359 14.09.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 31/6, 21/1, 23/36, 23/16, 23/7, 23/5, obr. 8 - Martąg, jedn. ewid. Nowy Staw-G Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego.   Brak sprzeciwu 05.10.2021r.
360 15.09.2021r. Miasto Malbork Dz. nr 105/4, obr. 11, Malbork Budowa linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia drogowego.   Brak sprzeciwu 06.10.2021r.
361 15.09.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 191/1, obr. 3, Malbork Budowa linii kablowej do budynku mieszkalnego.   Brak sprzeciwu 06.10.2021r.
362 15.09.2021r. Energa-Operator S.A. dz. nr 242, obr. 18, Malbork Budowa sieci kablowej nN 0,4 kV.   Brak sprzeciwu 06.10.2021r.
363 17.09.2021r. Maciej Michowski dz. nr 96,obr.17, Malbork Budynek mieszkalny jednorodzinny.   Brak sprzeciwu 08.10.2021r.
364 17.09.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 309/48, obr. 10, Malbork Budowa linii kablowej do budynków jednorodzinnych.   Brak sprzeciwu 08.10.2201r.
365 08.10.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 99, 97/1, obr. 5, Malbork Budowa linii kablowej nN do budynku mieszkalnego wielorodzinnego.    
366 13.10.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 4/41, obr. ewid. 7, jedn. ewid. Malbork Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV.    
367 14.10.2021r. Energa-Operator S.A. dz. nr 370/14, 218, obr. 14, Malbork Budowa linii kablowej NN 0,4 kV.    
368 19.10.2021r. Energa-Operator S.A. Dz. nr 68, 78, 153/1, 178, 183, 192, 195, 201, 390/1, 390/2, 390/3, 390/4, 390/5, 390/6, 390/7, 390/8, 390/9, 390/10, 392, 393, 394, 395, 396, obr. 17, Malbork Budowa linii kablowej nn 0,4 kV.    

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Masur 05-10-2015 11:10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Wirkus 11-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Martyna Ewertowska-Grabowska 19-10-2021 15:06:15