Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udostępnianie informacji publicznych

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Należy jednak określić sposób i formę udzielenia informacji:

 • udostępnienie informacji do przeglądania w siedzibie Starostwa w uzgodnionym terminie,
 • przesłanie informacji pocztą elektroniczną na wskazany przez wnioskodawcę adres e-mail,
 • przesłanie informacji pocztą na podany przez wnioskodawcę adres,
 • odbiór osobisty.

Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnym z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Starostwo uniemożliwiają udostępnienia informacji w sposób i formie określonym we wniosku.

Wnioskodawca zostaje wówczas  powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia w żądanej formie wskazując dostępną i możliwą formę lub sposób udostępnienia informacji.

Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie tej informacji w sposób lub w formie wskazanej w otrzymanym ze Starostwa powiadomieniu postępowanie zostanie umorzone (wniosek pozostanie nie rozpatrzony).

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej (ustny lub pisemny),
 • wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
 • udostępniania materiałów dokumentujących z posiedzeń organów władzy.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie, jednakże podlega ono ograniczeniu ze względu na:

 • ochronę informacji niejawnych (tajemnicy państwowej i służbowej),
 • ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ochronę prywatności osoby fizycznej,
 • ochronę tajemnicy przedsiębiorcy.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Malborku

Pl. Słowiański 17 82-200 Malbork

Pok. nr 24 (I piętro)

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 powołanej ustawy -

jeżeli udostępnienie informacji publicznejwe wskazany przez wnioskodawcę sposób lub przekształcenie jej do wskazanej we wniosku formy wiąże się z poniesieniem przez Starostwo dodatkowych kosztów wnioskodawca zostanie powiadomiony o tym fakcie oraz o wysokości tej opłaty (wpłata w kasie Starostwa lub na podane w powiadomieniu konto bankowe).

Termin i sposób załatwienia

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, wnioskodawca zostanie w tym terminie powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim organ udostępni informacje, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji tej wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Starostwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeżeli jednak odmowa udostępnienia informacji nastąpiła  ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż informacja niejawna, tajemnica skarbowa lub tajemnica statystyczna, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (PDF, 33.04Kb) 2019-10-25 10:08:25 317 razy
2 wniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc (DOC, 28.50Kb) 2019-10-25 10:08:25 338 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 25-10-2019 10:08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 25-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 25-10-2019 10:10:08