Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydziały Starostwa Powiatowego w Malborku

W Starostwie funkcjonują następujące komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska pracy, które przy oznakowaniu używają symboli:

Biuro Rady (BR)
Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej (OR)
Wydział Finansowy (FN)
Wydział Edukacji (ED)
Wydział Architektury i Budownictwa (AB)
Wydział Środowiska i Rolnictwa (OS)
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (GN)
a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (GN)
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg (KD)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WB)
Wydział Rozwoju i Promocji (WRP)
Wydział Infrastruktury i Inwestycji (II)
Audytor Wewnętrzny (AW)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PRK)
Radca Prawny (RP)

 

 

Biuro Rady - BR
Zapewnia obsługę administracyjną Rady Powiatu, Komisji Rady oraz Zarządu Powiatu.
Dyrektor pokój nr 50, tel. +48 55 646 04 14
 

Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej - OR
Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, świadczenie pomocy prawnej, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.
Dyrektor pokój nr 42, tel. +48 55 646 04 10
 

Wydział Finansowy - FN
Prowadzi sprawy związane z gospodarką finansową, planowaniem, obsługą księgową oraz sprawozdawczością Starostwa Powiatowego i Powiatu Malborskiego.
Dyrektor pokój nr 39, tel. +48 55 646 04 07
 

Wydział Edukacji - ED
Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-8 w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. ,,Prawo Oświatowe”. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną. Kontrola merytoryczna naliczonych i wykorzystanych środków części oświatowej subwencji ogólnej. Współpraca z dyrektorami szkól i placówek oraz ze związkami zawodowymi nauczycieli i pracowników oświaty.
Wydział I piętro - pokój nr 47, 48, 49 , tel. 55 646 04 48
Dyrektor - tel. 55 646 04 69

Wydział Architektury i Budownictwa - AB
Zapewnia obsługę w zakresie udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę, obiektów budowlanych, a także zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę oraz zmian sposobu użytkowania obiektów lub ich części.
Dyrektor pokój nr 228, tel. +48 55 646 04 40
 

Wydział Środowiska i Rolnictwa - OS
Zajmuje się realizacją zadań dotyczących gospodarki wodnej, ochrony środowiska, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa śródlądowego i rolnictwa.
Dyrektor pokój nr 203, tel. +48 55 646 04 35
 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - GN
a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GN
Zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.
Dyrektor pokój nr 32, tel. +48 55 646 04 25
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - pokój nr 7, tel. +48 55 646 04 62
Ewidencja Gruntów - pokój nr 27, 28, tel. +48 55 646 04 20 (21)
 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KD
Zajmuje się załatwianiem spraw związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów, wydawaniem, zatrzymywaniem, cofaniem uprawnień do kierowania; wydawaniem, zmianą lub cofaniem licencji w krajowym transporcie drogowym; udzielaniem odmową udzialenia, zmianą lub cofaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; wydawaniem, zmianą lub cofaniem zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na obszar wykraczający poza granicę jednej gminy i mieszczący się w granicach powiatu; zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych; nadzorem i kontrolą ośrodków szkolenia kierowców i stacji diagnostycznych.
Dyrektor - tel. +48 55 646 04 30
Rejestracja pojazdów tel. +48 55 646 04 28 (24, 32)
Zgłoszenie zbycia pojazdów i odbiór zatrzymanych dowodów rejestracyjnych tel. +48 55 646 04 31
Wydawanie praw jazdy tel. +48 55 646 04 33
Licencje, transport, OSK, SKP tel. +48 55 646 04 15
Rezerwacja kolejki drogą internetową.
 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - WB
Do podstawowych zadań Wydziału należy realizacja zadań związanych z planowaniem, przygotowywaniem i reagowaniem w sytuacjach kryzysowych, organizowanie współdziałania sił ratowniczych na terenie powiatu, rejestrowanie i oznaczanie wchodzących i wychodzących dokumentów niejawnych, prowadzenie kancelarii tajnej, prowadzenie spraw związanych z akcją kurierską, organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, prowadzenie spraw przeciwpożarowych.
Pokój nr 222, tel. +48 55 646 04 18
 

Wydział Rozwoju i Promocji - WRP
 

Wydział Infrastruktury i Inwestycji - II
 

Audytor Wewnętrzny - AW
Do podstawowych zadań audytora wewnętrznego należy prowadzenie niezależnej i obiektywnej działalności mającej na celu wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań jednostki poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności i efektywności.
Pokój nr 230 tel. +48 55 646 04 27
 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PRK
Zapewnia bezpłatne poradnictwo konsumenckie i udziela informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
Pokój nr 42, tel. +48 55 646 04 00
Przyjmowanie interesantów: środa i piątek w godz. 13:00-14:30
 

Radca Prawny - RP
Do podstawowych zadań Radcy Prawnego należy obsługa prawna Starosty, komórek organizacyjnych Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

Zadania wydziałów opisane są w Uchwale Nr 192/2016 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku (z późn. zm) - (tekst ujednolicony).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 04-09-2018 10:31:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 04-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 10-10-2019 12:31:36