Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydziały Starostwa Powiatowego w Malborku

 1. Biuro Rady - BR
  Zapewnia obsługę administracyjną Rady Powiatu, Komisji Rady oraz Zarządu Powiatu.
  Dyrektor pokój nr 50, tel. +48 556460414
   
 2. Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej - OR
  Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, świadczenie pomocy prawnej, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.
  Dyrektor pokój nr 42, tel. +48 556460410
   
 3. Wydział Finansowy - FN
  Prowadzi sprawy związane z gospodarką finansową, planowaniem, obsługą księgową oraz sprawozdawczością Starostwa Powiatowego i Powiatu Malborskiego.
  Dyrektor pokój nr 39, tel. +48 556460407
   
 4. Wydział Edukacji - ED
  Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-8 w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. ,,Prawo Oświatowe”. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną. Kontrola merytoryczna naliczonych i wykorzystanych środków części oświatowej subwencji ogólnej. Współpraca z dyrektorami szkól i placówek oraz ze związkami zawodowymi nauczycieli i pracowników oświaty.
  Wydział I piętro - pokój nr 47, 48, 49 , tel. 55-646-04-48
  Dyrektor - tel. 55-646-04-69
 5. Wydział Architektury i Budownictwa - AB
  Zapewnia obsługę w zakresie udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę, obiektów budowlanych, a także zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę oraz zmian sposobu użytkowania obiektów lub ich części.
  Dyrektor pokój nr 228, tel. +48 556460440
   
 6. Wydział Środowiska i Rolnictwa - OS
  Zajmuje się realizacją zadań dotyczących gospodarki wodnej, ochrony środowiska, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa śródlądowego i rolnictwa.
  Dyrektor pokój nr 203, tel. +48 556460435
   
 7. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - GN
  a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GN
  Zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.
  Dyrektor pokój nr 32, tel. +48 556460425
  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - pokój nr 7, tel. +48 556460462
  Edidencja Gruntów - pokój nr 27, 28, tel. +48 556460420 (421)
   
 8. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - KD
  Zajmuje się załatwianiem spraw związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów, wydawaniem, zatrzymywaniem, cofaniem uprawnień do kierowania; wydawaniem, zmianą lub cofaniem licencji w krajowym transporcie drogowym; udzielaniem odmową udzialenia, zmianą lub cofaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego; wydawaniem, zmianą lub cofaniem zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na obszar wykraczający poza granicę jednej gminy i mieszczący się w granicach powiatu; zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych; nadzorem i kontrolą ośrodków szkolenia kierowców i stacji diagnostycznych.
  Dyrektor - tel. +48 556460430
  Rejestracja pojazdów tel. +48 556460428 (424, 432)
  Zgłoszenie zbycia pojazdów i odbiór zatrzymanych dowodów rejestracyjnych tel. +48 556460431
  Wydawanie praw jazdy tel. +48 556460433
  Licencje, transport, OSK, SKP tel. +48 556460415
  Rezerwacja kolejki drogą internetową.
   
 9. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - WB
  Do podstawowych zadań Wydziału należy realizacja zadań związanych z planowaniem, przygotowywaniem i reagowaniem w sytuacjach kryzysowych, organizowanie współdziałania sił ratowniczych na terenie powiatu, rejestrowanie i oznaczanie wchodzących i wychodzących dokumentów niejawnych, prowadzenie kancelarii tajnej, prowadzenie spraw związanych z akcją kurierską, organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej, prowadzenie spraw przeciwpożarowych.
  Pokój nr 222, tel. +48 556460418
   
 10. Wydział Rozwoju i Promocji - WRP
   
 11. Wydział Infrastruktury i Inwestycji - II
   
 12. Audytor Wewnętrzny - AW
  Do podstawowych zadań audytora wewnętrznego należy prowadzenie niezależnej i obiektywnej działalności mającej na celu wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań jednostki poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności i efektywności.
  Pokój nr 230 tel. +48 556460427
   
 13. Powiato Rzecznik Konsumentów - PRK
  Zapewnia bezpłatne pradnictwo konsumenckie i udziela informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  Pokój nr 42, tel. +48 556460400
  Przyjmowanie interesantów: środa i piątek w godz. 13:00-14:30
   
 14. Radca Prawny - RP
  Do podstawowych zadań Radcy Prawnego należy obsługa prawna Starosty, komórek organizacyjnych Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

 

Zadania wydziałów opisane są w Uchwale Nr 192/2016 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku (z późn. zm) - (tekst ujednolicony).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 04-09-2018 10:31:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 04-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 04-06-2019 07:39:26