06-02-2018 godz. 12:15 - Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu