Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 27.12.2017r. godz. 15:00

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1868) zwołuję XXVII Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się

w dniu 27 grudnia (środa) 2017r. o godz. 1500

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,
z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Podjęcie uchwały rady w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2018-2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu:

  1. odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,

  2. odczytanie opinii komisji stałych,

  3. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,

  4. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku - Uchwała Nr 189/p119/F/V/17 z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Malborskiego na lata: 2018-2030,

  5. dyskusja,

  6. głosowanie nad projektem uchwały.

 8. Podjęcie uchwały rady w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2018 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

  1. odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,

  2. odczytanie opinii komisji stałych,

  3. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,

  4. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku - Uchwała Nr 190/p119/P/V/17 z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu,

  5. dyskusja,

  6. głosowanie nad projektem uchwały.

 

 1. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 2. Podjęcie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 3. Podjęcie uchwały rady w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Gminie Lichnowy - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 4. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2017-2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 5. Podjęcie uchwały rady w sprawie udzielenia przez Powiat Malborski pomocy finansowej Gminie Stare Pole, Gminie Lichnowy, Gminie Miłoradz, Gminie Nowy Staw z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - referuje Beata Zakrzewska, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

 6. Podjęcie uchwały rady w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020 za lata 2015-2016 - referuje Beata Zakrzewska, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

 7. Podjęcie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat rocznych naliczonych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd dla Domu Pomocy Społecznej w Malborku - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

 8. Podjęcie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat rocznych naliczonych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd dla Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

 9. Podjęcie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2018r. - referuje Paweł Szarmach, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.

 10. Podjęcie uchwały rady w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających obowiązujących w 2018r. - referuje Paweł Szarmach, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.

 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017 - referuje Stanisław Chabel, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 12. Podjęcie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego na 2018 rok - referują przewodniczący poszczególnych Komisji.

 13. Podjęcie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego na 2018 rok - referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 14. Podjęcie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Malborskiego na 2018 rok - referuje Bogdan Kułakowski, przewodniczący Rady.

 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 16. Wolne wnioski i oświadczenia.

 17. Zamknięcie XXVII Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Bogdan Kułakowski

Załączniki do pobrania

1 Zawiadomienie XXVII Sesja Rady Powiatu 27-12-2017 godz 15-00.pdf (PDF, 16KB) 2017-12-20 11:54:44 158 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 20-12-2017 11:54:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 20-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 20-12-2017 11:56:25