Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do zgłaszania się do komisji konkursowych na rok 2018

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817) Starostwo Powiatowe w Malborku zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu malborskiego do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2018.

 

1. Celem działania Komisji Konkursowej jest

 1. weryfikacja wyników oceny formalnej ofert dokonanej przez wydział merytoryczny;

 2. analiza i dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursowym;

 3. przedstawienie propozycji wysokości podziału środków finansowych na poszczególne oferty oraz OCENA OFERTY.

2. W skład Komisji Konkursowych wchodzi:

 1. 2 przedstawicieli Urzędu,

 2. 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, zgodnie z art. 15 ust. 2d, 2da ustawy.

3. Obowiązki członków Komisji Konkursowej:

1) członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem;

2) do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:

 1. czynny udział w pracach Komisji,

 2. niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji;

4. Prawa członków Komisji Konkursowej:

 1. członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć we wszystkich jej pracach;

 2. członkowie Komisji mają prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Komisji (oferty i załączniki) w siedzibie Urzędu w terminie ustalonym z Przewodniczącym Komisji.

5. Tryb pracy Komisji Konkursowej:

 1. Komisja pracuje na posiedzeniach w siedzibie Urzędu;

 2. obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu Komisji;

 3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego;

Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się na załączonym formularzu.

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób do reprezentowania organizacji należy przesłać w terminie od 25 listopada do 23 grudnia 2016 roku:

 • zeskanowane na adres e-mailowy: p.pawlikowska@powiat.malbork.pl lub

 • dostarczyć oryginały do siedziby Starostwa Powiatowego w Malborku, pl. Słowiański 17, Malbork od poniedziałku do piątku, w godz.: od 7.30 - 15.30

 • wysłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Malborku, pl. Słowiański 17 - decyduje data wpływu do Urzędu;

 • w przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż jest wymagane do danej komisji - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wszelkich informacji udziela Wydział Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Malborku, tel.: 55 646-04-48, 646-04-50, e-mail: p.pawlikowska@powiat.malbork.pl lub m.piekarska@powiat.malbork.pl

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 formularz zgoszeniowy na członka komisji opiniującej złożone oferty.doc (DOC, 45.00Kb) 2017-12-15 13:26:23 272 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 15-12-2017 13:26:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patrycja Pawlikowska 15-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 15-12-2017 13:27:43