Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 16.11.2017r. godz. 13:00

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1868 zwołuję

XXVI Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się

w dniu 16 listopada 2017r. o godz. 1300

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z XXIV i XXV sesji Rady Powiatu.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Informacja o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 rok:

a) członków Zarządu Powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników

jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje

administracyjne w imieniu starosty - referuje Mirosław Czapla, starosta powiatu,

b) radnych Rady Powiatu Malborskiego - referuje Bogdan Kułakowski,

przewodniczący Rady Powiatu.

 1. Informacja o stanie realizacji przez Powiat Malborski zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 oraz o przygotowaniu placówek oświatowo - wychowawczych do roku szkolnego 2017/2018 - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 2. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 3. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 4. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 Specjalnej w Malborku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 5 Specjalną funkcjonującą w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 5. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 Specjalnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 6. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Malborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 funkcjonującą w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Tadeusza Kościuszki w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 7. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy funkcjonującą w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Malborku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Malborku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.

 10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

 11. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Malbork działek stanowiących własność Powiatu Malborskiego - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

 12. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie przez Powiat Malborski do projektu pn. "Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju" - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

 13. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. - referuje Paweł Szarmach, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.

 14. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 15. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 16. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2017-2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 18. Wolne wnioski i oświadczenia.

 19. Zamknięcie XXVI sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: Art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1868).

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Bogdan Kułakowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 09-11-2017 11:08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 09-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 09-11-2017 11:09:27