12-06-2017 godz. 11:40 - Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Strategii Rozwoju Powiatu