Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 27.04.2017r. godz. 13:00

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.) zwołuję

XXI Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się

w dniu 27 kwietnia 2017r. (czwartek) o godz. 1300

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,

z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z XX sesji Rady Powiatu.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. o.o. w Malborku w roku 2016 oraz perspektywy jego rozwoju - referuje Paweł Chodyniak, prezes PCZ Sp. z o.o. w Malborku.

 8. Informacja o stanie dróg Powiatu Malborskiego oraz o bieżącej realizacji zadań w zakresie jego poprawy w 2017 roku - referuje Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

 9. Podjęcie uchwały rady w sprawie powierzenia Gminie Nowy Staw zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Nowy Staw w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - koszenie poboczy - referuje Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

 10. Podjęcie uchwały rady w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Malborskiego - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

 11. Podjęcie uchwały rady w sprawie udzielenia przez Powiat Malborski pomocy finansowej Gminie Stare Pole, Gminie Miłoradz i Gminie Nowy Staw z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - referuje Beata Zakrzewska, po. dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

 12. Podjęcie uchwały rady o zmianie uchwały w sprawie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Powiecie Malborskim - referuje Beata Zakrzewska, po. dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa.

 13. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/207/2004 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 21 lipca 2004 r. - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

 14. Podjęcie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

 15. Podjęcie uchwały rady w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Radę Powiatu Malborskiego, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

 16. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/193/2017 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

 17. Podjęcie uchwały intencyjnej rady powiatu malborskiego w sprawie wyrażenia woli współfinansowania zadania „Przebudowa Mostu Tczewskiego" - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 18. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 19. Podjęcie uchwały rady w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.

 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 21. Wolne wnioski i oświadczenia.

 22. Zamknięcie XXI sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

 

Z poważaniem,

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Malborskiego

Bogdan Kułakowski

Załączniki do pobrania

1 Zawiadomienie - Sesja XXI 27-04-2017 godz 13-00.pdf (PDF, 88KB) 2017-04-20 15:08:17 114 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 20-04-2017 15:08:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 20-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 20-04-2017 15:09:17