Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 26.10.2016r. godz. 13:00

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814) zwołuję

XVI Sesję Rady  Powiatu Malborskiego, która  odbędzie się

w dniu  26 października 2016r. (środa) o godz. 1300

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17, z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z XIV i XV sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.
 6. Informacja o dokonanej analizie złożonych oświadczeń majątkowych za 2015 rok:
  • a) członków Zarządu Powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników  jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty – referuje Mirosław Czapla, starosta powiatu.
  • b) radnych Rady Powiatu Malborskiego – referuje Bogdan Kułakowski,  przewodniczący Rady Powiatu.
 7. Informacja o stanie realizacji przez Powiat Malborski zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 oraz o przygotowaniu placówek oświatowo-wychowawczych do roku szkolnego 2016/2017 – referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
 8. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
 9. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2017r. – referuje Paweł Szarmach, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.
 10. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających obowiązujących w 2017r. – referuje Paweł Szarmach, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.
 11. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok – referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
 12. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
 13. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2016-2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
 14. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny w sprawie skargi na działalność pracowników Starostwa Malborskiego – referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 15. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pracowników Starostwa Powiatowego w Malborku - referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 16. Interpelacje i zapytania.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Zamknięcie XVI Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Z poważaniem, Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego
Bogdan Kułakowski

Załączniki do pobrania

1 Zawiadomienie - Sesja XVI.pdf (PDF, 86KB) 2016-10-18 14:06:49 160 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 18-10-2016 14:06:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Marszałkowska 18-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 18-10-2016 14:06:49