Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego.

 

Uchwałą Nr 203/2016 z dnia 13 października 2016 r. Zarząd Powiatu Malborskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Malborskiego na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego.

  1. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) biorących udział w konkursie.
  1. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w Komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
  1. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
  • nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
  • mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie składania ofert na realizację zadania publicznego oraz jego realizacji i rozliczenia,
  • reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 w/w ustawy zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.
  1. Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na członka Komisji Konkursowej, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i przesłanie go w terminie do dnia 24 października 2016 r. drogą pocztową pod adres: Starostwo Powiatowe w Malborku, Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork lub złożenie osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Malborku (I piętro, pok. 24). Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.
  1. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które nie biorą udziału w konkursie, dokona Zarząd Powiatu Malborskiego w oparciu o posiadane przez kandydatów kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka Komisji Konkursowej.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik do ogłoszenia - formularz zgłoszenia.doc (DOC, 50.50Kb) 2016-10-14 07:41:38 356 razy
2 Uchwała ZP Nr 203-2016 - konkurs nieopłatna pomoc prawna.pdf (PDF, 446.14Kb) 2016-10-14 07:41:38 359 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 14-10-2016 07:41:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Skowera 13-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 14-10-2016 07:41:38