Zawiadomienie o XII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 03.06.2016r. godz. 13:00

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1445), zwołuję

XII Sesję Rady  Powiatu Malborskiego, która  odbędzie się

w dniu  03 czerwca 2016r. (piątek) o godz. 1300

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17, z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z XI Sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015r. oraz uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2015 rok:
 • projekt uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok oraz projekt uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2015 rok referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
 • Nr 052/p119/R/IV/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 marca 2016r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2015 rok – referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
 • informacja z dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty oraz odroczeń terminu zapłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w 2015 roku – referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
 • Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Malborskiego według stanu na dzień 31.12.2015r. – referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
 • wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Malborskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za 2015 rok – referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 • Uchwała Nr 089/p119/A/IV/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 maja 2016r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego – referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 • projekt uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2015 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
 • głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok.
 • głosowanie nad podjęciem uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Malborskiego za 2015 rok.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i oświadczenia.
10. Zamknięcie XII Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Bogdan Kułakowski

Załączniki do pobrania

1 Zawiadomienie - Sesja XII - 03-06-2016 godz 13-00.pdf (PDF, 86KB) 2016-05-27 10:09:27 375 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 27-05-2016 10:09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 25-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 27-05-2016 10:09:27