Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. 2015  poz. 1774 z późn. zm.), § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r Nr 207, poz.2108 z późn. zm) Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego.

 

1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 28/18 o pow. 0,0980 ha położona w obr. 13 miasta Malborka, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD1M/00066091/3

2. Opis nieruchomości oraz jej przeznaczenie w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego: przedmiotowa działka położona jest  w części pośredniej miasta w niewielkiej odległości od centrum, w otoczeniu zabudowy mieszkalnej,
handlowo – usługowej  i użytkowej. Całość działki stanowi teren płaski, o korzystnym kształcie, uzbrojony (na działce i w jej bliskim otoczeniu znajdują się sieci: wodociągowa, telefoniczna, energetyczna, kanalizacyjna, gazowa i ciepłownicza). Zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części m. Malborka przy kanale Ulgi ( uchwalonego uchwałą Rady Miasta nr IX/80/2015 z dnia 30.06.015 r.) działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

3. Obciążenia nieruchomości: brak

4. Zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość: brak

5. Data i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork w sali nr 22, w dniu 22.06.2016 r. o godz. 10.00.

6. Cena wywoławcza: cena wywoławcza jest równa wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 103 272 zł ( słownie: sto trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote). Przy sprzedaży do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący na dzień zbycia.

7. Wadium: wadium w wysokości 5 200 zł ( pięć tysięcy dwieście złotych) należy wpłacić do dnia 17.06.2016 r.  na rachunek Starostwa Powiatowego w Malborku nr 15 1160 2202 0000 0002 5858 5462  z odpowiednim tytułem wpłaty. Za dzień wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto, nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium podlega przepadkowi, kiedy nabywca z nieuzasadnionych przyczyn nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

8. Warunki przystąpienia do przetargu:

- okazanie dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków lub wszystkich osób które przystępują łącznie do przetargu,

- w przypadku osób fizycznych okazanie dowodów tożsamości małżonków lub upoważnienia współmałżonka do udziału w przetargu lub pełnomocnictwa osób które przystępują łącznie do przetargu

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – okazanie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

9. Dodatkowe informacje: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % wartości nieruchomości. Wysokość postąpienia ustala Przewodniczący Komisji Przetargowej. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Szczegółowe informacje dot. sprzedawanej nieruchomości oraz przetargu udzielane są w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork w pok. 30 lub pod numerem telefonu 55 646 04 22.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU 28_18.pdf (PDF, 14KB) 2016-05-18 08:08:24 314 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 18-05-2016 08:08:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Artur Paszt 18-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 18-05-2016 08:08:24