Zawiadomienie o XI Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 20.05.2016r. godz. 13:00

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1445), zwołuję

XI Sesję Rady  Powiatu Malborskiego, która  odbędzie się

w dniu  20 maja 2016r. (piątek) o godz. 1300

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17, z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie Nagrody Starosty dla Najlepszego Absolwenta w roku szkolnym 2015/2016.
 3. Wręczenie nagrody dla Pana Karola Klimaszewskiego, sportowca z Miejskiego Klubu Sportowego Rzemieślnik w Malborku, za zdobycie tytułu Wicemistrza Polski Juniorów do lat 20 w podnoszeniu ciężarów.
 4. Stwierdzenie prawomocności.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie Protokołu z X Sesji Rady Powiatu.
 7. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok – referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
 10. Podjęcie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
 11. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
  Malborskiego na lata 2016-2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
 12. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku w 2015 roku oraz perspektywy jego rozwoju – referuje Ewa Karamon, Prokurent PCZ Sp. z o.o. w Malborku.
 13. Informacja o współpracy PUP w Malborku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zakres zadań wychodzi poza obszar określony w Rocznym programie współpracy) w 2015 roku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
 14. Informacja o realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
 15. Informacja o stanie dróg powiatu malborskiego oraz o bieżącej realizacji zadań w zakresie jego poprawy w 2016 roku – referuje Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku.
 16. Podjęcie uchwały rady w sprawie przekazania w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Malborskiego - referuje Andrzej Szymański, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
 17. Podjęcie uchwały rady w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej – referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR.
 18. Podjęcie uchwały rady w sprawie zmiany do  Uchwały Nr X/116/2016 z dnia 30 marca 2016 roku dotyczącej określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania 2016 roku – referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR.
 19. Podjęcie uchwały rady o rozwiązaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
 20. Podjęcie uchwały rady o likwidacji Liceum Plastycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
 21. Podjęcie uchwały rady o likwidacji Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
 22. Podjęcie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowych w roku 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu malborskiego – referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
 23. Podjęcie uchwały rady w sprawie udzielenia w 2016 roku pomocy finansowej Gminie
  Miłoradz - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
 24. Podjęcie uchwały rady o zmianie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Malborskiego – referuje Bogusława Luterek, sekretarz powiatu.
 25. Podjęcie uchwały rady w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w sprawie skargi na działania Starosty Powiatu Malborskiego dotyczącej niezwrócenia opłaty za wydanie kart pojazdu – referuje Bogdan Kułakowski, przewodniczący Rady Powiatu.
 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 27. Wolne wnioski i oświadczenia.
 28. Zamknięcie XI Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: (Art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1445 ze zm.). 

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskieo

Bogdan Kułakowski

Załączniki do pobrania

1 Zawiadomienie - Sesja XI 20.05.2016x.pdf (PDF, 93KB) 2016-05-13 15:12:50 217 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 13-05-2016 15:12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 13-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 18-05-2016 11:31:45