Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

Starosta Malborski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Lichnowach przy ul. Jesionowej 8, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 68/1 o pow. 0,4718 ha, obręb Lichnowy, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr GD1M/00022788/6.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana jest murowanym, 2-kondygnacyjnym budynkiem wolnostojącym, podpiwniczonym, po byłym posterunku policji, dawnej użytkowanym jako administracyjno - mieszkalny, o pow. użytkowej 128,83 m2. Dodatkowo na działce posadowiony jest budynek gospodarczo - garażowy, parterowy, murowany o pow. 54,54 m2 oraz wiata przeznaczona do rozbiórki. W/w nieruchomość posiada regularny kształt o jednorodnym i płaskim ukształtowaniu terenu. Część działki może być wykorzystywana rolniczo. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren na którym usytuowana jest w/w nieruchomość wyposażony jest w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej tj. sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną.

W/w budynek ujęty jest w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

Teren przedmiotowej nieruchomości nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy uchwalonego przez Radę Gminy Lichnowy Uchwałą Nr XLIII/435/10 z dnia 13 sierpnia 2010 r. przedmiotowa działka oznaczona jest jako: „Obszar docelowo zabudowany i zainwestowany, w tym: istniejącą zabudowa”.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

  • Cena wywoławcza 244.000 zł.

  • Wadium 25.000 zł.

  • Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Działka korzysta ze zwolnienia z podatku VAT - art.43 ust.1 pkt.10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2016 r. o godz. 11 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku przy Pl. Słowiańskim 17, w sali nr 22, I p.

Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 9 października 2015 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu:

jest wniesienie wadium w formie pieniężnej, które należy wpłacić na rachunek Starostwa Powiatowego w Malborku nr 15 11602202 000000 0258585462 w Banku Millennium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek nie później niż w dniu 25 stycznia 2016 r.

Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

Przed przetargiem uczestnicy składają pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu .

Osoby, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U.2014.1090/, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz.U.2014.1380/ wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po rozstrzygnięciu przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wysokość wadium podlega zapłacie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.

Starosta Malborski zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu zgodnie z art.38 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2015.782/.

Dodatkowe informacje na temat przetargu i terminu ewentualnych oględzin:

można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w godzinach urzędowania, pokój nr 29, I piętro, tel. 55-646-04-23, e-mail: nieruchomosci@powiat.malbork.pl.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udziału w przetargu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogłoszenie o II przetargu.pdf (PDF, 1.01Mb) 2015-12-11 13:34:19 424 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 11-12-2015 13:34:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Negowska 11-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 11-12-2015 13:35:04