Starosta Powiatu Malborskiego

Czapla Mirosław Jan

STAROSTA

Godziny przyjęć – po uzgodnieniu w sekretariacie.
Telefon: (055) 272 24 72
(055) 646 0 400
e-mail: starostwo@powiat.malbork.pl

Podstawa prawna działania
Uchwała Rady Powiatu Malborskiego Nr II/6/2014 z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Malborskiego.

Starosta jako Kierownik Starostwa jest:

 1. Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 2. Szefem Obrony Cywilnej Starostwa Malborskiego.
 3. Szefem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty należy:

 1. Organizowanie pracy Starostwa.
 2. Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań.
 3. Sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji, straży i powiatowych jednostek organizacyjnych.
 4. Wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej.
 5. Upoważnianie Wicestarosty oraz pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej.
 6. Udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do wyłącznej jego kompetencji.
 7. Podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki, mogących zagrażać zdrowiu lub życiu ludzkiemu. Czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 8. Współdziałanie z Radą Powiatu oraz Komisjami Rady.
 9. Wydawanie zarządzeń i decyzji.
 10. Wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące m.in. Pracy Starostwa, Regulaminu Funduszu Nagród, Zakładowego Funduszu Socjalnego.
 11. Realizacja polityki personalnej w Starostwie.
 12. Opiniowanie, zatrudnianie i zwalnianie kierowników będących organami administracji zespolonej, której zasięg działania obejmuje obszar Powiatu.
 13. Żądanie informacji i wyjaśnień od działających na obszarze Powiatu administracji zespolonej, w zakresie ich działalności.
 14. Ustalanie stanowisk lub rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności.
 15. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 10-01-2012 13:44:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 10-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 05-03-2015 09:11:21