Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 29.10.2015r. godz. 14:00

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1445) zwołuję VIII Sesję Rady Powiatu Malborskiego, która odbędzie się w dniu 29 października 2015r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17, z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie Protokołu z VII Sesji Rady Powiatu.

 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu (Załącznik Nr 1).

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Informacja o przeprowadzonej analizie złożonych oświadczeń majątkowych za 2014r.
  a) członków Zarządu Powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty - referuje Mirosław Czapla, starosta powiatu (Załącznik Nr 2a),

  b) radnych Rady Powiatu Malborskiego - referuje Bogdan Kułakowski, przewodniczący Rady Powiatu (Załącznik Nr 2b).

 8. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego do roku 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015 za lata 2013 - 2014 - referuje Bogusława Luterek, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa (Załącznik Nr 3).

 9. Informacja o stanie realizacji przez Powiat Malborski zadań oświatowych oraz o przygotowaniu placówek oświatowo-wychowawczych do roku szkolnego 2015/2016 - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu (Załącznik Nr 4).

 10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu (Załącznik Nr 5).

 11. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Malborskiego do wspólnej realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu (Załącznik Nr 6).

 12. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego - referuje Ryszard Dominik, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (Załącznik Nr 7).

 13. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. - referuje Paweł Szarmach, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej (Załącznik Nr 8).

 14. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu malborskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od  usunięcia pojazdu z drogi w 2016 roku - referuje Paweł Szarmach, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej (Załącznik Nr 9).

 15. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 r. - referuje Paweł Szarmach, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej (Załącznik Nr 10).

 16. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Gminie Miłoradz - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu (Załącznik Nr 11).

 17. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu (Załącznik Nr 12).

 18. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu (Załącznik Nr 13).

 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 20. Wolne wnioski i oświadczenia.

 21. Zamknięcie VIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego do pracy w organach powiatu na podstawie: (Art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1445).

Przewodniczący Rady
Powiatu Malborskiego

Bogdan Kułakowski

Załączniki do pobrania

1 Zawiadomienie - VIII Sesja Rady Powiatu Malborskiego.pdf (PDF, 53KB) 2015-10-22 14:08:07 218 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 22-10-2015 14:08:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 22-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 22-10-2015 14:10:36