Wydział Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji - RI

 

Do podstawowych zadań Wydziału należą:

 1. Współpraca z jednostkami powiatowymi w zakresie przygotowywania remontów, modernizacji oraz inwestycji w powiecie
 2. Gromadzenie dokumentacji techniczne niezbędnej do wniosków do ubiegania się o fundusze pomocowe, środki unijne na inwestycje powiatowe.
 3. Nadzór czynności realizowanych przez inwestora zastępczego.
 4. Planowanie środków na inwestycji, remonty i modernizacje realizowane przez powiat oraz dokonywanie odbiorów i rozliczeń finansowych.
 5. Przygotowanie dokumentów do wydział u finansowego po zakończeniu inwestycji w celu jej rozliczenia i zaktualizowania wartości majątku trwałego.
 6. Dokonywanie kontroli realizowanych modernizacji, inwestycji oraz wydawanie zaleceń.
 7. Prowadzenie dokumentacji archiwalnej majątku powiatowego modernizowanego oraz powstającego w wyniku inwestycji.
 8. Przygotowywanie odbiorów końcowych robót inwestycyjnych i uczestniczenie w nich.
 9. Obsługa projektów unijnych powiatu na etapie ich przygotowania, koordynacji ich realizacji i rozliczenia.
 10. Wspieranie jednostek powiatu przygotowujących i realizujących projekty unijne.
 11. Programowanie rozwoju powiatu z uwzględnieniem możliwości stworzonych w ramach środków pomocowych UE oraz innych środków pozabudżetowych
 12. Współpraca z podmiotami, a w szczególności gminami, stowarzyszeniami, instytucjami otoczenia biznesu i instytucjami rynku pracy w skali powiatu przy realizacji przedsięwzięć prorozwojowych, w tym innowacyjnych, zgodnie z celami strategicznymi powiatu w obszarze
 13. Współpraca na rzecz rozwoju lokalnego, regionalnego oraz na poziomie UE, w tym gminami, stowarzyszeniami instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami, rynku pracy.
 14. Sprawozdawczość w zakresie aktywności projektowej i dofinansowania dla powiatu jako beneficjenta ze środków unijnych oraz pozabudżetowych.
 15. Współuczestniczenie i nadzorowanie realizacji strategii rozwoju powiatu oraz innych dokumentów programowania rozwoju powiatu w tym zmian do tych dokumentów oraz obsługa i nadzorowanie sprawozdawczości w tym zakresie.
 16. Wykonywanie funkcji Lidera Powiatowego w zakresie aktywizowania współpracy samorządów lokalnych (w tym głównie Liderów Gminnych), organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży.
 17. Gromadzenie informacji o programach pomocowych Unii Europejskiej oraz ich przekazywanie gminom i innym zainteresowanym podmiotom.
 18. Nadzór nad wdrażaniem i realizacja programów pomocowych kierowanych z Unii Europejskiej.
 19. Gromadzenie informacji i nadzór nad realizacją programów krajowych w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych.
 20. Realizowanie przedsięwzięć mających na celu szeroko pojęty rozwój powiatu.
 21. Współdziałanie z gminami powiatu, innymi organizacjami, stowarzyszeniami i przedsiębiorcami w zakresie projektów mających na celu rozwój powiatu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 04-03-2015 09:36:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 04-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 04-03-2015 09:36:11