Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

I. Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.), § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zm) Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech działek położonych w Nowym Stawie, ujawnionych w księdze wieczystej nr KW GD1M/00035455/7:

  1. Działki niezabudowanej nr 56/3, położonej w obr. 6 miasta Nowy Staw o pow. 0,1299 ha. Działka posiada regularny kształt. Na działce znajduje się 1 akacja, 1 wierzba i 1 modrzew. Przy działce od strony ul. Mickiewicza znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, energetyczna. Od strony ul. Wiejskiej znajdują się sieci wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna i kanalizacji deszczowej natomiast wzdłuż wschodniej granicy działki jest sieć kanalizacji deszczowej i energetyczna. W rogu działki od strony ul. Mickiewicza znajduje się słup energetyczny. Dojazd do działki dobry drogą asfaltową. Działka ma dostęp do drogi publicznej. Cena wywoławcza działki jest równa wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 40 054,00 zł. Wadium wynosi 2 100,00 zł.

  2. Działki niezabudowanej nr 56/4, położonej w obr. 6 miasta Nowy Staw o pow. 0,0890 ha. Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Na działce znajdują się3 wierzy i 5 lip. Teren porośnięty trawą i ogrodzony od strony ul. Wiejskiej. Od strony ul. Wiejskiej znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i energetyczna. Dojazd do działki dobry drogą asfaltową. Działka ma dostęp do drogi publicznej. Cena wywoławcza działki jest równa wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 30 629,00 zł. Wadium wynosi 1 600,00 zł.

  3. Działki niezabudowanej nr 56/5, położonej w obr. 6 miasta Nowy Staw o pow. 0,0997 ha. Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. Teren porośnięty trawą i ogrodzony z jednej strony. Od strony ul. Wiejskiej znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i energetyczna. Dojazd do działki dobry drogą asfaltową. Działka ma dostęp do drogi publicznej. Cena wywoławcza działka jest równa wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 33 639,00 zł. Wadium wynosi 1 700,00 zł.

  4. Działki niezabudowanej nr 56/6, położonej w obr. 6 miasta Nowy Staw o pow. 0,0982 ha. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu. Teren porośnięty trawą i ogrodzony z jednej strony. Od strony północno - wschodniej działki znajdują się sieci: wodociągowa, gazowa i energetyczna. Dojazd do działki dobry drogą asfaltową. Działka ma dostęp do drogi publicznej. Cena wywoławcza działki jest równa wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 33 133.00 zł. Wadium wynosi 1 700,00 zł.

II. I przetarg na sprzedaż przedmiotowych działek odbył się 3.10.2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17,82-200 Malbork w sali 22. II Przetarg odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Malborku , Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork w Sali 22 w dniu 15.01.2014 r. o godzinie 10.00.

III. Przetarg przeprowadza się na każdą działkę oddzielnie. Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na działkę, której numer geodezyjny wskazano na dowodzie wpłaty. W przypadku uczestniczenia w przetargu na więcej niż jedną działkę, należy wpłacić wadium w wysokości sumy wadiów za poszczególne działki ze wskazaniem na dowodzie wpłaty numerów geodezyjnych działek.

IV. Wadium powinno być wniesione na rachunek bankowy Powiatu Malborskiego nr 70 1060 0076 0000 3210 0020 1171 odpowiednio wcześnie aby najpóźniej w dniu 26.09.2013r. zostało zaksięgowane. Nie zmieszczenie się w podanym terminie skutkuje odmową pozwolenia na udział w przetargu.

V. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi jeśli nabywca z nieuzasadnionych przyczyn nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w ustalonym terminie.

VI. Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- okazanie dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków lub wszystkich osób które przystępują łącznie do przetargu,

- w przypadku osób fizycznych okazanie dowodów tożsamości małżonków lub upoważnienia współmałżonka do udziału w przetargu lub pełnomocnictwa osób które przystępują łącznie do przetargu

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - okazanie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

VII. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % wartości nieruchomości. Wysokość postąpienia ustala Przewodniczący Komisji Przetargowej.

VIII. Do ceny zbycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie ze stawką określoną na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

IX. Forma nabycia gruntu: na własność, za cenę osiągniętą w przetargu brutto, płatną jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego na rachunek bankowy Powiatu Malborskiego powinna wpłynąć kwota brutto. Termin zawarcia umowy przed notariuszem zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych obciążają nabywcę.

X. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Malborku, pok. 30 , tel. 55 647 04 22

XI. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf (PDF, 35KB) 2013-12-06 09:24:50 550 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 06-12-2013 09:24:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Artur Paszt 06-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 06-12-2013 09:25:54