Ogłoszenie konkursu na stanowisku księgowej w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku

Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku zatrudni pracownika w wymiarze 1/2 etatu na stanowisko księgowej ds. finansowych.

 

Wymagania:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nie był(a) prawomocnie skazany(a) za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • znajomość obowiązujących przepisów prawnych regulujących zasady naliczania wynagrodzeń,
 • umiejętność obsługi programów w zakresie MS Office,
 • znajomość programu płatnik,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

Spełnia jeden z poniższych warunków:

 • ukończył(a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające wyższe studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończył(a)średnie, policealne lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 5-letnią praktykę w księgowości,
 • posiada wykształcenie średnie ekonomiczne i staż pracy 5 lat.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu płacowego Vulcan
 • znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości budżetowej,
 • w realizacji zadań cechuje się terminowością i punktualnością,
 • posiada następujące cechy osobowości: samodzielność, operatywność, komunikatywność.

Główne obowiązki:

 • sporządzanie listy płac,
 • naliczanie pracownikom świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • realizacja z rozliczeń z ZUS,
 • wykonywanie prac związanych z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • przygotowanie i sporządzanie sprawozdań płacowych i GUS,
 • obsługa programu płacowego i płatnika ZUS,
 • sporządzanie RP-7,
 • obsługa ZFŚS
 • kompletowanie sporządzonych dokumentów w zbiory.
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • pomoc przy prowadzeniu sekretariatu szkoły.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego
 • Oświadczenie , kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie, że kandydat/ka nie był(a) prawomocnie skazany(a) za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne i sądowe.
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Konkurs na stanowisko Księgowej/go” w sekretariacie Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku ul. Gen. de Gaulle'a 75A w terminie do 27.09.2013r. w godzinach 8:00 - 15:00.

Osoba do kontaktu tel. 55 647 67 78.

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 Ogłoszenie konkursu na stanowisko księgowej w CEZ.pdf (PDF, 13KB) 2013-09-13 16:02:23 467 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 13-09-2013 16:02:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 13-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 13-09-2013 16:08:23