Sitowski Janusz - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie