Radecka Małgorzata - p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku