Zawadzińska Renata - p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku