Szczuraszek Małgorzata - Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Malborku