Zawiadomienie o XV Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 30.05.2012 godz. 15:00