Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Bielecka Beata - Specjalista ds. ewidencji i świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku 2012-06-28 12:33:06
Budrewicz Maria - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku 2012-06-28 12:32:23
Bychawska Małgorzata - Dyrektor Specjalnego Ośordka Szkolno-Wychowawczego w Malborku 2012-06-28 12:43:12
Charyga Barbara - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Malborku 2012-06-28 12:41:09
Daniłów Agnieszka - Dyrektor Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku 2012-06-28 12:47:52
Dominik Ryszard - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Malborku 2012-06-28 12:28:13
Duma Ewa - Specjalista ds. ewidencji i świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku 2012-06-28 12:34:57
Dziarska Anna - Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku 2012-06-28 12:22:00
Englert Mariola - Likwidator Placówki Wielofinkcyjnej - Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny 2012-06-28 12:12:43
Kalinowska Helena - Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku 2012-06-28 12:25:49
Korna Małgorzata - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku 2012-06-28 12:40:18
Kostrzewa Dariusz - Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku 2012-06-28 12:48:31
Kowalski Zbigniew - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku 2012-08-22 14:26:22
Kropidłowska Henryka - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku 2012-06-28 12:44:29
Kot Ewa - Pośrednik Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku 2012-03-08 13:37:54
Kuliński Waldemar - Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku 2012-06-28 12:41:44
Luterek Bogusława - Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Malborku 2012-06-28 12:30:56
Masur Krystyna - Specjalista ds. ewidencji i świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku 2012-06-28 12:34:10
Mierzwińska Małgorzata - Sekretarz Powiatu Malborskiego 2012-06-28 12:15:07
Negowska Halina - Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Malborku 2012-06-28 12:29:05
Podgórski Bernard - p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku 2012-03-08 13:35:41
Procyk Roman - Naczelnik Wydziału Kominikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku 2012-06-28 12:18:35
Radecka Małgorzata - p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku 2012-06-28 12:47:17
Reszka Joanna - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku 2012-06-28 12:31:37
Rutkowska Monika - Podinspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku 2012-06-28 12:27:07
Sadowska-Jarmińska Lidia - Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku 2012-06-28 12:23:01
Sawirska Anna - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku 2012-06-28 12:38:07
Sitowski Janusz - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Nowym Stawie 2012-06-28 12:50:32
Sławińska Teresa - Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Malborku 2012-06-28 12:29:44
Stawicki Jan - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 2012-06-28 12:46:33
Steinborn Elżbieta - Specjalista ds. rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku 2012-06-28 12:36:47
Stopa Katarzyna - Podinspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku 2012-06-28 12:25:11
Szczuraszek Małgorzata - Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Malborku 2012-06-28 12:08:41
Ślązak Ryszard - Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku 2012-06-28 12:42:26
Szczutowska Anita - Pośrednik Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku 2012-03-08 13:38:44
Szymańska Mirosława - Pośrednik Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku 2012-03-08 13:37:16
Świercz Elżbieta - Specjalista ds. rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku 2012-06-28 12:37:27
Tchórz Bogdan - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku 2012-08-22 14:24:19
Wilczyński Adam - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku 2012-06-28 12:45:49
Zakrzewska Katarzyna - Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku 2012-06-28 12:24:24
Załęska Anna - Skarbnik Powiatu Malborskiego 2012-06-28 12:15:49
Zawadzińska Renata - p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku 2012-06-28 12:38:49
Zawadziński Antoni - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku 2012-06-28 12:39:27
Ziółkowski Maciej - Podinspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w Starostwie Powiatowym w Malborku 2012-06-28 12:26:25
Zedlewska Beata - Dyrektor Placówki Rodzinnej w Malborku 2012-03-08 13:41:53
Żak Edward - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku 2012-06-28 12:10:43